Menu Close

Üldinfo

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku EELK Usuteaduse Instituut on vanim Eestis pidevalt tegutsenud erakõrgkool, mis asutati 1946. aastal pärast Tartu Ülikooli usuteaduskonna sulgemist.

Usuteaduse Instituudi põhiülesandeks on valmistada ette vaimulikke ja töötegijaid EELK kogudustele, töötegijaid teoloogilist, kultuuriloo ja ühiskonnateaduste alast kvalifikatsiooni eeldavatele ametikohtadele avalikus – ja erasektoris, ning tagada akadeelisel haridus- ja teadustegevusel põhineva kõrghariduse andmine teoloogias ja teoloogiaga haakuvatel erialadel.

Usuteaduse Instituudil on neli akadeemilist üksust: usuteaduskond, pastoraalseminar, kirikumuusika osakond ja täiendusõppe osakond. Instituudil on ka teoloogiline raamatukogu.

Lisaks tasemeõppele usuteaduskonnas korraldab instituut teoloogilist ja praktilist täienduskoolitust kiriku kõigi valdkondade töötegijatele aga ka laiemale huvitatute ringile suunatud täiendusõpet erinevatel üldharivatel teemadel. Instituut edendab teoloogilist uurimistööd ja kirjastab õppekirjandust.

Instituut asub Tallinna vanalinnas Püha Vaimu kiriku kõrval 14. sajandist pärinevas hoones, kus asuvad õpperuumid, kabel, raamatukogu, arvutiklass ja hospiits ehk külalistemaja, kus üliõpilastel ja maja külalistel on võimalik ööbida.

Instituut teeb tihedat koostööd Tartu ülikooli usuteaduskonnaga ja teiste õppeasutuste ning kiriklike organisatsioonidega Eestis ja välismaal.