Menu Close

Õppetoetused Pastoraalseminaris

Saksamaa Põhjakirik (Nordkirche) toetab EELK UI Pastoraalseminari õppijaid ja on eraldanud vahendeid pastoraalseminari õpilastele stipendiumite maksmiseks.

Stipendiumitele saavad kandideerida pastoraalseminari õpilased. Stipendiumi saab taotleda maksimaalselt 2 õppesemestriks.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada avaldus pastoraalseminari juhataja nimele.

Avalduse vorm on siin:

 Stipendiumitaotlus Põhjakiriku õppestipendiumile.docx

Otsus õppestipendiumite maksmise kohta tehakse sügissemestril hiljemalt 15. oktoobriks ja kevadsemestril hiljemalt 15. märtsiks va. juhul, kui kandideerimise tähtaega on konkursi välja kuulutamisel pikendatud.

Lisainfo:

Liina Sander
Telefon 611 7405
E-post: liina.sander@eelk.ee


EELK Usuteaduse Instituut kuulutab välja konkursi Pastoraalseminari 2022/2023. õa kevadsemestril makstavatele õppestipendiumitele, mille eesmärk on toetada EELK UI Pastoraalseminari vaimuliku ameti kandidaatide õppimisvõimalusi.

Stipendiumitele saavad kandideerida Pastoraalseminaris 2022/2023. õa õppivad vaimuliku ameti kandidaadid.

Kandideerimiseks tuleb soovijal esitada stipendiumitaotlus Pastoraalseminari juhatajale 17. aprilliks 2023.

Õppestipendiumiteks makstav maksimaalsumma on 2000 eurot.

Otsus õppestipendiumite kohta tehakse taotlejatele teatavaks hiljemalt 30. aprillil 2023.

Õppestipendiumikulud kaetakse Saksamaa Põhjakiriku poolt eraldatud finantsvahenditest.

EELK UI


EELK Usuteaduse Instituut kuulutab välja konkursi Pastoraalseminari 2022/2023. õa sügissemestril makstavatele õppestipendiumitele, mille eesmärk on toetada EELK UI Pastoraalseminari vaimuliku ameti kandidaatide õppimisvõimalusi.

Stipendiumitele saavad kandideerida Pastoraalseminaris 2022/2023. õa õppivad vaimuliku ameti kandidaadid.

Kandideerimiseks tuleb soovijal esitada stipendiumitaotlus Pastoraalseminari juhatajale 20. oktoobriks 2022.

Õppestipendiumiteks makstav maksimaalsumma on 4500 eurot.

Otsus õppestipendiumite kohta tehakse taotlejatele teatavaks hiljemalt 30. oktoobril 2022.

Õppestipendiumikulud kaetakse Saksamaa Põhjakiriku poolt eraldatud finantsvahenditest.

EELK UI


EELK Usuteaduse Instituut kuulutab välja konkursi Pastoraalseminari 2021/2022. õa sügissemestril makstavatele õppestipendiumitele, mille eesmärk on toetada EELK UI Pastoraalseminari vaimuliku ameti kandidaatide õppimisvõimalusi.

Stipendiumitele saavad kandideerida Pastoraalseminaris 2021/2022. õa õppivad vaimuliku ameti kandidaadid.

Kandideerimiseks tuleb soovijal esitada stipendiumitaotlus Pastoraalseminari juhatajale 25. novembriks 2021.

Otsus õppestipendiumite kohta tehakse taotlejatele teatavaks hiljemalt 6. detsembril 2021.

Õppestipendiumiteks makstav maksimaalsumma on 2500 eurot.

Õppestipendiumikulud kaetakse Saksamaa Põhjakiriku poolt eraldatud finantsvahenditest.

EELK UI


EELK Usuteaduse Instituut kuulutab välja konkursi Pastoraalseminari 2020/2021. õa kevadsemestril makstavatele õppestipendiumitele, mille eesmärk on toetada EELK UI Pastoraalseminari vaimuliku ameti kandidaatide õppimisvõimalusi.

Stipendiumitele saavad kandideerida Pastoraalseminaris 2020/2021. õa õppivad vaimuliku ameti kandidaadid.

Kandideerimiseks tuleb soovijal esitada stipendiumitaotlus Pastoraalseminari juhatajale 12. märtsiks 2021.

Otsus õppestipendiumite kohta tehakse taotlejatele teatavaks hiljemalt 31. märtsil 2021.

Õppestipendiumiteks makstav maksimaalsumma on 2000 eurot.

Õppestipendiumikulud kaetakse Saksamaa Põhjakiriku poolt eraldatud finantsvahenditest. 

EELK UI


EELK Usuteaduse Instituut kuulutab välja konkursi Pastoraalseminari 2020/2021. õa sügissemestril makstavatele õppestipendiumitele, mille eesmärk on toetada EELK UI Pastoraalseminari vaimuliku ameti kandidaatide õppimisvõimalusi.

Stipendiumitele saavad kandideerida Pastoraalseminaris 2020/2021. õa õppivad vaimuliku ameti kandidaadid.

Kandideerimiseks tuleb soovijal esitada stipendiumitaotlus Pastoraalseminari juhatajale 15. oktoobriks 2020.

Otsus õppestipendiumite kohta tehakse taotlejatele teatavaks hiljemalt 30. oktoobril 2020.

Õppestipendiumiteks makstav maksimaalsumma on 2512,50 eurot.

Õppestipendiumikulud kaetakse Saksamaa Põhjakiriku poolt eraldatud finantsvahenditest.

EELK UI