Menu Close

Vaimulik amet

Vaimulik amet on Kristuse seatud karjase-, kuulutamis- ja teenimisamet ühe, püha, üleilmse ja apostliku kiriku teenistuses.

EELK tunnustab vaimuliku ameti astmetena piiskopi, preestri ja diakoni ametit.

Piiskopi ja preestri amet seisneb õpetamises, kuulutamises, sakramentide talitamises ja kirikukari rakendamises.

Diakoni amet seisneb kuulutamises ja ligimese teenimises.

Vaimuliku amet antakse ordinatsiooniga.

Preestriks võib ordineerida kõrgema teoloogiaharidusega isiku, kes on sooritanud peapiiskopi ees eksamid pro venia concionandi ja pro ministerio ning keda peapiiskop on tunnistanud selle ameti vääriliseks.

Diakoniks võib ordineerida asjakohase ettevalmistusega isiku, kes on sooritanud diakoniameti eksami ja keda peapiiskop on tunnistanud selle ameti vääriliseks.