Menu Close

Usuteaduse rakenduskõrghariduse õppesse vastuvõtt

TULE ÕPPIMA Usuteaduse Rakenduskõrgharidusõppesse luterliku teoloogia, õigeusu teoloogia või hingehoiu erialale.

EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduskonnas saab õppida tasemeõppes usuteaduse rakenduskõrghariduse õppekaval, valides ühe kolmest erialast, millele spetsialiseeruda.

Usuteaduse õppekava (Eesti Hariduse Infosüsteemis reg nr 111134)

Õppekava üldised eesmärgid on omandada põhipädevused klassikalise teoloogia erinevates valdkondades ning luua eeldused töötamiseks teoloogilisi baasteadmisi nõudvatel ametikohtadel.

Olulise rakendusliku väärtuse lisavad kolme valitava eriala eesmärgid ja tööturu võimalused:

Õpe vältab 3 aastat (180 EAP). Õpe toimub 4-päevaste sessioonidena (kolmapäevast laupäevani) sagedusega kord kuus, õppeaastas on 10-11 õppesessiooni, mis toimuvad Tallinnas, Pühavaimu 6 või hingehoiu erialal ka Tartus UI Tartu Teoloogia Akadeemias, Riia 22a ja õigeusu teoloogia erialal ka Õigeusu õppetooli ruumides Tallinnas, Wismari tn 32. Konkreetne akadeemiline kalender on leitav Ajakavast siit.

Õppimine on tasuline:

Õppemaks on 2023/2024. õa 2690 eurot/õppeaastas. Õppemaksu tasutakse arve alusel 10 osas septembrist-juunini 269 eurot/kuus. Õppemaks võib muutuda kuni 10% kord aastas õppeaasta vahetumisel.

Õppesessioonide ajal on võimalik Tallinnas ööbida üliõpilase soodushinnaga instituudi ühiselamutubades.

VASTUVÕTU info

Usuteaduse rakenduskõrgharidusõppesse astumise eelduseks on riiklikult tunnustatud keskhariduse või sellele kvalifikatsiooni olemasolu.

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt toimub 1.-19. augustini 2024. 

1) Tallinnas, instituudi õppehoones (aadressil Pühavaimu 6) dekanaadis.

Dekanaat on avatud 1.-19. augustil 2023 kell 10-16. Hoonesse sisenemiseks helista numbril 5660 5007 või vajuta uksekella.

Sisseastumisdokumente saab esitada ka e-posti teel saates digiallkirjastatud dokumendid dekanaat@eelk.ee aadressil või hoopis posti teel saates dokumendid aadressile Dekanaat, EELK Usuteaduse Instituut, Pühavaimu 6, 10123 Tallinn.

Lisainfot vastuvõtu kohta saab küsida telefonil 611 7403, dekanaadi juhataja Kerstin Kaselt, tel  553 0399 või e-postil dekanaat@eelk.ee, õppekorraldusspetsialist Margit Ubalehelt tel 5660 5007 või e-postil dekanaat@eelk.ee.

2) Tartus, EELK UI Tartu Teoloogia Akadeemias (aadress Riia 22a, Pastoraat)

Kantselei on avatud 10.00 – 16.00.

Sisseastumisel tuleb esitada:

  • Avaldus (vabas vormis);
  • keskkooli või teise taseme kutsehariduse lõputunnistus;
  • elulookirjeldus;
  • 2 fotot (3×4);
  • passi või ID-kaardi koopia.

Sisseastumisavalduse näidise leiad siit:

Avalduse näidis.doc

Sisseastumiseksamid toimuvad:

Sisseastumiseksamiteks on Piibli tundmise kirjalik test, essee ja vestlus.

Sisseastumiseksamid toimuvad 21. augustil 2024 Tallinnas,  instituudi õppehoones (aadressil Pühavaimu 6). 

Eksamite ajakava:

10.00 Piiblitundmise test

Piiblitundmise testi rõhk on Piibli peamiste jutustuste, nendega seotud isikute (tähtsamad esiisad, kuningad, apostlid) peajoonte, nende sündmuste ja isikute tähenduse ning ligikaudse toimumise aja omavahelise seostamise oskusel. Aluseks on Piibli mõtestatud lugemine, mille juures on suunavaks abiks Ankkuri sarja leeriõpik nr 2 või Toomas Jürgensteini koostatud gümnaasiumi piibliõpik “Piibliõpik ja dogmaatika alused”.

10.45 Essee

Alates kella 13.00 Vestlus (15 min)

Lisamaterjal:

Abiks sisseastujale-essee

Lisainfot saab küsida telefonil 611 7403, e-posti aadressil dekanaat@eelk.ee.