Menu Close

Usuteaduse magistriõppesse vastuvõtt

TULE ÕPPIMA usuteaduse magistriõppesse

Usuteaduse magistriõppe õppekaval (Eesti Hariduse Infosüsteemis reg nr 111135) on võimalik valida kahe eriala vahel:

Õppekava eesmärgid

 • anda süvendatud teoloogiline haridus ja pädevus töötamiseks teoloogilist kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel,
 • rajada eeldused õpingute jätkamiseks doktoriõppes,
 • kujundada eeldused pastoraalseminari kandideerimiseks (täiendavalt vaimulikust ametist EELK-s),
 • diakoonia ja hingehoiu kõrvaleriala eesmärgiks on kutse-, eri- ja ametialase ettevalmistuse andmine kirikliku ühiskonnatöö ning hingehoiutöö erinevates valdkondades (täiendavalt hingehoiust).

Tööturu võimalused

 • võimalus pastorikutseks (sh kaplanikutseks EELK-s) läbides pastoraalseminari,
 • eeldused töötada teoloogilist kompetentsi nõudvatel töökohtadel,
 • lisaks on diakoonia ja hingehoiu erialale spetsialiseerunutel võimalus töötada koguduse diakoonia- ja hingehoiutöö arendajana ning sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas.

Õpe vältab kaks aastat ning toimub 4-päevaste sessioonidena (kolmapäevast laupäevani) sagedusega kord kuus. Õppesessioonide ajal on võimalik ööbida instituudi külalistetubades soodsa hinnaga.

 

Usuteaduse magistriõppes õppimine on tasuline.

Õppemaks on 2020/2021. õa 2220 eurot/õppeaastas, 2021/2022. õa 2330 eurot/õppeaastas. Õppemaksu tasutakse arve alusel 10 osas septembrist-juunini 233 eurot/kuus. Õppemaks võib muutuda kuni 10% kord aastas õppeaasta vahetumisel.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Eesti Apostliku-Õigeusu kiriku liikmetel on võimalik saada õppemaksu soodustust 25% – selleks tuleb esitada oma koguduse vaimuliku ametlik soovituskiri õppimiseks EELK Usuteaduse Instituudis ja täita igal õppesemestril vähemalt 75% ettenähtud õppemahust. Soodustuse olemasolu hinnatakse iga õppesemestri alguses. Esimese õppeaasta sügissemestril piisab soodustuse saamiseks vaimuliku soovituskirjast.

 

VASTUVÕTU info

Usuteaduse magistriõppesse astumise eelduseks on:

 • usuteaduse erialal usuteaduse alane kõrgharidust,
 • diakoonia ja hingehoiu erialal kõrghariduse olemasolu ja vähemalt 60 EAP mahus eelnevalt läbitud teoloogilisi õpinguid.

EELK USUTEADUSE INSTITUUT

kuulutab välja vastuvõtu 

USUTEADUSE MAGISTRIÕPPE DIAKOONIA JA HINGEHOIU ERIALALE

sotsiaalministeeriumi kaasrahastusega õppekohtadele.

Tänu sotsiaalministeeriumi toetusele saame pakkuda nelja õppekohta 50% õppemaksu soodustusega ning seetõttu on kahe-aastase magistriõppe õppemaks 2330 eurot (1165 eurot õppeaasta kohta).

Õppekavaga saab tutvuda siin >>

Usuteaduse magistriõppe sisseastumiseksamiks on vestlus. Sisseastumiseksam toimub 18. augustil 2021. Lisaks võetakse arvesse varasemad õpingutulemused ja lõputöö ning stipendiumile kandideerimisel hingehoiualane töökogemus ja motiveeritus hingehoiutöö valdkonnas.


Sisseastumisdokumentide vastuvõtt usuteaduse magistriõppesse nii usuteaduse ning diakoonia ja hingehoiu erialale 2021/2022. õa sügiseks toimub 2. augustist – 15. augustini 2021 Tallinnas, instituudi õppehoones (aadressil Pühavaimu 6, 10123 Tallinn).

NB! Sisseastumisdokumentide lisavastuvõtt toimub 16. – 29. augustini 2021.

Dekanaat on avatud 25. – 27. august kell 10.30-16.

Sisseastumisdokumente saab esitada ka e-posti teel saates digiallkirjastatud dokumendid eposti aadressil dekanaat@eelk.ee või hoopis posti teel saates aadressile Dekanaat, EELK Usuteaduse Instituut, Pühavaimu 6, 10123 Tallinn.

Lisainfot vastuvõtu kohta saab küsida telefonil 611 7403.

 

Sisseastumisel tuleb esitada:

 • avaldus (vabas vormis) koos kontaktandmetega;
 • kõrghariduse olemasolu ja teoloogia õpinguid tõendavad dokumendid (kaasa arvatud akadeemiline õiend);
 • bakalaureuse või rakenduskõrgharidusõppe lõputöö, kui see on olemas;
 • elulookirjeldus;
 • digitaalne või paberkandjal (2 tk) foto 3×4 cm;
 • passi või ID-kaardi koopia.

Usuteaduse magistriõppe sisseastumiseksamiks on vestlus. Lisaks võetakse arvesse varasemad õpingutulemused ja lõputöö.

Sisseastumiseksamid usuteaduse magistriõppesse toimuvad 18. augustil 2021 Tallinnas (Pühavaimu 6) algusega kell 10.00.

NB! Lisavastuvõtu sisseastumiseksamid toimuvad 31. augustil 2021.

Kava:

10.00 Vestlused

 

Lisainfot saab küsida telefonil 611 7403, e-posti aadressil dekanaat@eelk.ee või ui@eelk.ee.