Menu Close

Usuteaduse magistriõppesse vastuvõtt

TULE ÕPPIMA usuteaduse magistriõppesse

Usuteaduse magistriõppe õppekaval (Eesti Hariduse Infosüsteemis reg nr 111135) on võimalik valida kahe eriala vahel:

Õppekava eesmärgid

 • anda süvendatud teoloogiline haridus ja pädevus töötamiseks teoloogilist kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel,
 • rajada eeldused õpingute jätkamiseks doktoriõppes,
 • kujundada eeldused pastoraalseminari kandideerimiseks (täiendavalt vaimulikust ametist EELK-s),
 • diakoonia ja hingehoiu kõrvaleriala eesmärgiks on kutse-, eri- ja ametialase ettevalmistuse andmine kirikliku ühiskonnatöö ning hingehoiutöö erinevates valdkondades (täiendavalt hingehoiust).

Tööturu võimalused

 • võimalus pastorikutseks (sh kaplanikutseks EELK-s) läbides pastoraalseminari,
 • eeldused töötada teoloogilist kompetentsi nõudvatel töökohtadel,
 • lisaks on diakoonia ja hingehoiu erialale spetsialiseerunutel võimalus töötada koguduse diakoonia- ja hingehoiutöö arendajana ning sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas.

Õpe vältab kaks aastat ning toimub 4-päevaste sessioonidena (kolmapäevast laupäevani) sagedusega kord kuus. Õppesessioonide ajal on võimalik ööbida instituudi külalistetubades soodsa hinnaga.

 

Usuteaduse magistriõppes õppimine on tasuline.

Õppemaks on 2020/2021. õa 2220 eurot/õppeaastas, 2021/2022. õa 2331 eurot/õppeaastas. Õppemaksu tasutakse arve alusel 10 osas septembrist-juunini 233,10 eurot/kuus. Õppemaks võib muutuda kuni 10% kord aastas õppeaasta vahetumisel.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Eesti Apostliku-Õigeusu kiriku liikmetel on võimalik saada õppemaksu soodustust 25% – selleks tuleb esitada oma koguduse vaimuliku ametlik soovituskiri õppimiseks EELK Usuteaduse Instituudis ja täita igal õppesemestril vähemalt 75% ettenähtud õppemahust. Soodustuse olemasolu hinnatakse iga õppesemestri alguses. Esimese õppeaasta sügissemestril piisab soodustuse saamiseks vaimuliku soovituskirjast.

 

VASTUVÕTU info

Usuteaduse magistriõppesse astumise eelduseks on:

 • usuteaduse erialal usuteaduse alane kõrgharidust,
 • diakoonia ja hingehoiu erialal kõrghariduse olemasolu ja vähemalt 60 EAP mahus eelnevalt läbitud teoloogilisi õpinguid.

EELK USUTEADUSE INSTITUUT

kuulutab välja erakorralise vastuvõtu 

USUTEADUSE MAGISTRIÕPPE DIAKOONIA JA HINGEHOIU ERIALALE

sotsiaalministeeriumi kaasrahastusega õppekohtadele.

Tänu sotsiaalministeeriumi toetusele saame pakkuda kuus õppekohta 50% õppemaksu soodustusega ning seetõttu on kahe-aastase magistriõppe õppemaks 2220 eurot (1110 eurot õppeaastas).

Õppekavaga saab tutvuda siin >>

Sisseastumisel tuleb esitada hiljemalt 15. aprilliks 2021:

 • avaldus (vabas vormis) koos kontaktandmetega;
 • kõrghariduse olemasolu ja teoloogia õpinguid tõendavad dokumendid (kaasa arvatud akadeemiline õiend);
 • bakalaureuse või rakenduskõrgharidusõppe lõputöö, kui see on olemas;
 • elulookirjeldus;
 • digitaalne või paberkandjal (2 tk) foto 3×4 cm;
 • passi või ID-kaardi koopia.

 

Sisseastumisdokumendid tuleb esitada digiallkirjastatult e-posti teel aadressil dekanaat@eelk.ee või saates need postiga aadressile Dekanaat, EELK Usuteaduse Instituut, Pühavaimu 6, 10123 Tallinn.

Vastuvõtu lisainfo telefonil 553 0399.

Usuteaduse magistriõppe sisseastumiseksamiks on vestlus ning lisaks võetakse arvesse varasemad õpingutulemused, lõputöö, hingehoiualane töökogemus ja motiveeritus hingehoiutöö valdkonnas.

Vestlus toimub Zoomi vahendusel k.a 19. ja 20. aprillil 2021. Täpsem info edastatakse üliõpilaskandidaadile pärast sisseastumisdokumentide esitamist.


Sisseastumisdokumentide vastuvõtt 2021/2022. õa sügiseks toimub 2. augustist – 15. augustini 2021 Tallinnas, instituudi õppehoones (aadressil Pühavaimu 6, 10123 Tallinn). NB!

Dekanaat on avatud tööpäeviti kell 10.00-16.00.

Sisseastumisdokumente saab esitada ka e-posti teel saates digiallkirjastatud dokumendid või hoopis posti teel saates dokumendid aadressile Dekanaat, EELK Usuteaduse Instituut, Pühavaimu 6, 10123 Tallinn.

Lisainfot vastuvõtu kohta saab küsida telefonil 611 7403.

 

Sisseastumisel tuleb esitada:

 • avaldus (vabas vormis) koos kontaktandmetega;
 • kõrghariduse olemasolu ja teoloogia õpinguid tõendavad dokumendid (kaasa arvatud akadeemiline õiend);
 • bakalaureuse või rakenduskõrgharidusõppe lõputöö, kui see on olemas;
 • elulookirjeldus;
 • digitaalne või paberkandjal (2 tk) foto 3×4 cm;
 • passi või ID-kaardi koopia.

Usuteaduse magistriõppe sisseastumiseksamiteks on teoloogilisi põhidistsipliine hõlmav test ja vestlus.

Sisseastumiseksamid usuteaduse magistriõppesse toimuvad 18. augustil 2021 Tallinnas (Pühavaimu 6) algusega kell 10.00.

Kava:

10.00 Test

11.30 Vestlused

 

Lisainfot saab küsida telefonil 611 7403, e-posti aadressil dekanaat@eelk.ee või ui@eelk.ee.