Menu Close

Usuteaduse magistriõppesse vastuvõtt

TULE ÕPPIMA usuteaduse magistriõppesse

Magistriõppe õppekava Usuteadus (Eesti Hariduse Infosüsteemis reg nr 111135)

 • Peaeriala on usuteadus, mis koosneb kohustuslikest alusmoodulitest mahus 60 EAP, süvendavaid õpinguid võimaldavatest valikaine moodulitest mahus 30 EAP ja magistritööst mahus 30 EAP.
 • Valikainete hulgas on süvendavaid õpinguid võimaldavad moodulid:
    • luterliku teoloogia,
    • diakoonia ja hingehoiu ning
    • idakristluse alal

Õppekava eesmärgid

 • Omandada spetsialistiharidus kristliku teoloogia erialal, mis on eelduseks töötamiseks vastavat ettevalmistust eeldatavatel ametikohtadel ja õpingute jätkamiseks doktoriõppes;
 • Omandada spetsialistipädevus teoloogia põhidistsipliinides, rajada eeldused pastoraalseminari kandideerimiseks ning omandada ettevalmistus kirikliku ühiskonnatöö ja hingehoiutöö erinevates valdkondades.

Tööturu võimalused

 • töötada teoloogilist kompetentsi vajavatel ametikohtadel;
 • võimalus pastoraalseminari läbides vaimulikukutseks (sh kaplanikutseks EELK-s);
 • võimalus töötada koguduse diakoonia- ja hingehoiutöö arendajana ning sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas;

Õpe vältab kaks aastat ning toimub 4-päevaste sessioonidena (kolmapäevast laupäevani) sagedusega kord kuus. Õppesessioonide ajal on võimalik ööbida üliõpilase soodushinnaga instituudi külalistetubades .

 

Usuteaduse magistriõppes õppimine on tasuline.

Õppemaks on 2024/2025. õppeaastal 2690 eurot õppeaasta kohta. Õppemaksu tasutakse arve alusel 10 osas septembrist-juunini 269 eurot/kuus.

Õppemaks võib muutuda kuni 10% kord aastas õppeaasta vahetumisel.

VASTUVÕTU info

Usuteaduse magistriõppesse astumise eelduseks on:

 • usuteaduse erialal usuteaduse alane kõrgharidust või
 • muul erialal kõrghariduse olemasolu ja vähemalt 60 EAP mahus eelnevalt läbitud teoloogilisi õpinguid.

 

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt toimub 1. – 19. augustini 2024. 

Dekanaat on avatud 1.-19. augustil 2024 kell 10-16. Hoonesse sisenemiseks helista numbril 5660 5007 või vajuta uksekella.

Sisseastumisdokumente saab esitada ka e-posti teel saates digiallkirjastatud dokumendid e-posti aadressil dekanaat@eelk.ee või hoopis posti teel saates aadressile Dekanaat, EELK Usuteaduse Instituut, Pühavaimu 6, 10123 Tallinn.

Lisainfot vastuvõtu kohta saab küsida telefonil 611 7403 või e-postil dekanaat@eelk.ee või  dekanaadi juhataja Kerstin Kaselt, tel  553 0399 või õppekorraldusspetsialist Margit Ubalehelt tel 5660 5007.

 

Sisseastumisel tuleb esitada:

 • avaldus (vabas vormis) koos kontaktandmetega;
 • kõrghariduse olemasolu ja teoloogia õpinguid tõendavad dokumendid (kaasa arvatud akadeemiline õiend);
 • bakalaureuse või rakenduskõrgharidusõppe lõputöö, kui see on olemas;
 • elulookirjeldus;
 • digitaalne või paberkandjal (2 tk) foto 3×4 cm;
 • passi või ID-kaardi koopia.

 

Usuteaduse magistriõppe sisseastumiseksamiks on vestlus.

Sisseastumiseksamid usuteaduse magistriõppesse toimuvad 22. augustil 2024 Tallinnas (Pühavaimu 6). 

Kava:

10.00 Vestlused

 

Lisainfot saab küsida telefonil 611 7403, e-posti aadressil dekanaat@eelk.ee või ui@eelk.ee.