Menu Close

Usuteaduse magistriõppesse vastuvõtt

TULE ÕPPIMA usuteaduse magistriõppesse

Usuteaduse magistriõppe õppekaval (Eesti Hariduse Infosüsteemis reg nr 111135) on võimalik valida kahe eriala vahel:

Õppekava eesmärgid

 • anda süvendatud teoloogiline haridus ja pädevus töötamiseks teoloogilist kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel,
 • rajada eeldused õpingute jätkamiseks doktoriõppes,
 • kujundada eeldused pastoraalseminari kandideerimiseks (täiendavalt vaimulikust ametist EELK-s),
 • diakoonia ja hingehoiu kõrvaleriala eesmärgiks on kutse-, eri- ja ametialase ettevalmistuse andmine kirikliku ühiskonnatöö ning hingehoiutöö erinevates valdkondades (täiendavalt hingehoiust).

Tööturu võimalused

 • võimalus pastorikutseks (sh kaplanikutseks EELK-s) läbides pastoraalseminari,
 • eeldused töötada teoloogilist kompetentsi nõudvatel töökohtadel,
 • lisaks on diakoonia ja hingehoiu erialale spetsialiseerunutel võimalus töötada koguduse diakoonia- ja hingehoiutöö arendajana ning sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas.

Õpe vältab kaks aastat ning toimub 4-päevaste sessioonidena (kolmapäevast laupäevani) sagedusega kord kuus. Õppesessioonide ajal on võimalik ööbida üliõpilase soodushinnaga instituudi külalistetubades .

 

Usuteaduse magistriõppes õppimine on tasuline.

Õppemaks on 2023/2024. õppeaastal 2690 eurot õppeaasta kohta. Õppemaksu tasutakse arve alusel 10 osas septembrist-juunini 269 eurot/kuus.

Õppemaks võib muutuda kuni 10% kord aastas õppeaasta vahetumisel.

VASTUVÕTU info

Usuteaduse magistriõppesse astumise eelduseks on:

 • usuteaduse erialal usuteaduse alane kõrgharidust või
 • muul erialal kõrghariduse olemasolu ja vähemalt 60 EAP mahus eelnevalt läbitud teoloogilisi õpinguid.

 

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt toimub 1. – 14. augustini 2023. NB! Sisseastumisdokumentide lisavastuvõtt toimub 18. – 30. augustini 2023!!!

Dekanaat on avatud 4. ja 11. augustil 2023 kell 10-16. Hoonesse sisenemiseks helista numbril 5660 5007 või vajuta uksekella.

Sisseastumisdokumente saab esitada ka e-posti teel saates digiallkirjastatud dokumendid e-posti aadressil dekanaat@eelk.ee või hoopis posti teel saates aadressile Dekanaat, EELK Usuteaduse Instituut, Pühavaimu 6, 10123 Tallinn.

Lisainfot vastuvõtu kohta saab küsida telefonil 611 7403 või e-postil dekanaat@eelk.ee. 3. juulist – 21. juulini dekanaadi juhataja Kerstin Kaselt, tel  553 0399 või e-postil dekanaat@eelk.ee, alates 24. juulist õppekorraldusspetsialist Margit Ubalehelt tel 5660 5007 või e-postil dekanaat@eelk.ee.

 

Sisseastumisel tuleb esitada:

 • avaldus (vabas vormis) koos kontaktandmetega;
 • kõrghariduse olemasolu ja teoloogia õpinguid tõendavad dokumendid (kaasa arvatud akadeemiline õiend);
 • bakalaureuse või rakenduskõrgharidusõppe lõputöö, kui see on olemas;
 • elulookirjeldus;
 • digitaalne või paberkandjal (2 tk) foto 3×4 cm;
 • passi või ID-kaardi koopia.

 

Usuteaduse magistriõppe sisseastumiseksamiks on vestlus.

Sisseastumiseksamid usuteaduse magistriõppesse toimuvad 17. augustil 2023 Tallinnas (Pühavaimu 6). NB! Lisavastuvõtu sisseastumiseksamid toimuvad 31. augustil 2023!!!

Kava:

10.00 Vestlused

 

Lisainfot saab küsida telefonil 611 7403, e-posti aadressil dekanaat@eelk.ee või ui@eelk.ee.