Menu Close

EELK Usuteaduste Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia

tta1. juulil 2013 liitus rakenduskõrgkool Tartu Teoloogia Akadeemia EELK Usuteaduse Instituudiga ning jätkab tööd usuteaduskonna struktuuriüksusena. Usuteaduse Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia (lühidalt: UI TTA) eesmärgiks on jätkata hingehoiu-alase kvaliteetse väljaõppe andmist osana teoloogia tasemeõppest ja ka täienduskoolituste kaudu koostöö UI täiendusõppe osakonnaga.

UI TTA-d kui struktuuriüksust juhatab osakonna juhataja Siimon Haamer. Lisaks kuuluvad UI TTA koosseisu rektor-emeeritusena mag Eenok Haamer, kantselei juhataja Kristiina Mõttus ja hingehoiu valdkonna õppejõud, eesotsas oma ala väga tunnustatud õppejõu mag Naatan Haameriga. UI TTA viib õppetööd läbi Tartus asuvas õppehoones aadressil Ujula 1A.

Kogu Tartu Teoloogia Akadeemiaga seonduv info ei ole veel sellele lehele jõudnud ning seetõttu on hea vaadata ka www.teoloogia.ee. Kuna antud lehte enam ei uuendata, siis kajastab see peamiselt enne Usuteaduse Instituudiga liitumist toimunud tegevusi.