Menu Close

Õppemaksud

SA EELK Usuteaduse Instituudi Nõukogule kinnitas 6. juunil 2024 2024./2025. õppeaastaks järgnevad õppemaksu määrad:


Usuteaduse magistri- ja rakenduskõrgharidusõpe

a) Enne 2020/2021. õa sisseastunud

Õppemaks on 2467 eurot õppeaastas (246,70 eurot kuus, sept. 2024 – juuni 2025), kusjuures: EELK ja EAÕK liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse esitamisel esimesel õppesemestril 25% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 25% kui õppekava täitmine eelneval semestril on 75% või suurem – soodustusega õppemaks 1850,25 eurot õppeaastas (185,025 eurot kuus, sept. 2024 – juuni 2025).

b) 2020/2021 õa – 2022/2023 õa sisseastunud

Õppemaks on 2690 eurot õppeaastas (269 eurot kuus, sept. 2024 – juuni 2025), kusjuures: EELK ja EAÕK liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse esitamisel esimesel õppesemestril 25% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 25% kui õppekava täitmine eelneval semestril on 75% või suurem – soodustusega õppemaks on 2017,50 eurot õppeaastas (201,75 eurot kuus, sept. 2024 – juuni 2025).

c) Alates 2023/2024. õa sisseastunud

Õppemaks on 2690 eurot õppeaastas (269 eurot kuus, sept. 2024 – juuni 2025).

 

Kristliku kultuuriloo magistriõpe

Õppemaks on 2690 eurot õppeaastas (269 eurot kuus, sept. 2024 – juuni 2025).

 

Ainepunkti (EAP) alusel võtvatele isikutele järgnevalt:

1 EAP õppemaks on 43 eurot.


Õppemaksu määrad kehtestatakse kord õppeaastas hiljemalt 3 kuud enne uue õppeaasta algust. Instituudil on õigus õppeaasta vahetudes õppemaksu tõsta kuni 10%.

Varasematel õppeaastatel kehtinud õppemaksu määrad:

Õppemaksu määrad 2023/2024. õa

Õppemaksu määrad 2022/2023. õa

Õppemaksu määrad 2021/2022. õa

Õppemaksu määrad 2020/2021. õa

 

Lisainfot õppemaksu määrade ja õppeteenuse lepingu kohta saab küsida:

Telefonil 611 7401, e-posti aadressil: ui@eelk.ee