Menu Close

Õppemaksud

Instituudi nõukogu ettepanekul kinnitas EELK Konsistoorium 13. juunil 2022 otsusega nr 82 2022./2023. õppeaastaks järgnevad õppemaksu määrad:


1. Usuteaduse magistri- ja rakenduskõrgharidusõpe õppemaksumäärad:

a) enne 2017/18. õa sisseastunud – õppemaks on 1060,5 eurot semestris (2121 eurot õppeaastas), kusjuures EELK ja EAÕK liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse esitamisel esimesel õppesemestril 25% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 25% kui õppekava täitmine eelneval semestril on 75% või suurem – soodustusega õppemaks 795,28 eurot semestris (1590,56 eurot õppeaastas).

b) 2017/18. õa kuni 2019/20. õa sisseastunud – õppemaks on 1121,40 eurot semestris (2242,80 eurot õppeaastas), kusjuures EELK ja EAÕK liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse esitamisel esimesel õppesemestril 25% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 25% kui õppekava täitmine eelneval semestril on 75% või suurem – soodustusega õppemaks 841,05 eurot semestris (1682,10 eurot õppeaastas).

c) alates 2020/21. õa sisseastunud, v.a 2021. aasta kevadel sisseastunud – õppemaks on 1223,25 eurot semestris (2446,50 eurot õppeaastas), EELK ja EAÕK liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse esitamisel esimesel õppesemestril 25% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 25% kui õppekava täitmine eelneval semestril on 75% või suurem – soodustusega õppemaks 917,34 eurot semestris (1834,68 eurot õppeaastas).

d) 2021. aasta aprillis erakorralise vastuvõtu alusel usuteaduse magistriõppe diakoonia ja
hingehoiu erialale sisseastunud – õppemaks on 1110 eurot semestris (2220 eurot õppeaastas). Õppemaksu määr kehtib 2 õppeaastat.

 

2. Kristliku kultuuriloo magistriõpe õppemaksumäärad:

a) enne 2019/20. õa sisseastunud – õppemaks on 1121,40 eurot semestris (2242,80 eurot õppeaastas).

b) alates 2020/21. õa sisseastujad – õppemaks on 1223,25 eurot semestris (2446,50 eurot õppeaastas).

 

3. Ainepunktide alusel õppeaineid võtvate isikute õppemaksumääraks on 37,80 eurot/ainepunkt (EAP).

Kui eksternõppur võtab 60 EAP mahus teoloogia aineid, et astuda magistriõppesse, siis: EELK ja EAÕK liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse esitamisel esimesel õppesemestril 25% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 25% kui eksternõppur on õppeteenuse lepingus eelnevaks semestriks kokkulepitud õppemahust täitnud 100% – soodustusega õppemaks 28,35 eurot/ainepunkt (EAP).


Õppemaksu määrad kehtestatakse kord õppeaastas hiljemalt 3 kuud enne uue õppeaasta algust. Instituudil on õigus õppeaasta vahetudes õppemaksu tõsta kuni 10%.

Varasematel õppeaastatel kehtinud õppemaksu määrad:

Õppemaksu määrad 2021/2022. õa

Õppemaksu määrad 2020/2021. õa

 

Lisainfot õppemaksu määrade ja õppeteenuse lepingu kohta saab küsida:

Telefonil 611 7401, e-posti aadressil: ui@eelk.ee