Menu Close

Sisseastujale

vastuvottEELK Usuteaduse Instituudi usuteaduskonnas saab õppida

Tasemeõppes järgmistel õppekavadel ja erialadel:

1. Rakenduskõrgharidusõppes usuteaduse õppekaval (vastuvõtu info)

luterliku teoloogia erialal

hingehoiu erialal

õigeusu teoloogia erialal

2. Magistriõppes usuteaduse õppekaval (vastuvõtu info)

usuteaduse erialal

diakoonia ja hingehoiu erialal

 

3. Magistriõppes kristliku kultuuriloo õppekaval (vastuvõtu info).

Usuteaduskonna õppemaksuinfo on leitav siit.

Vaata usuteaduskonna õppejõudud lühiloenguid!

Tasemeõppele lisaks pakub Usuteaduse Instituut järgmisi täiendõppe võimalusi:

1. Pastoraalseminaris vaimuliku kutse omandamiseks:

diakonikoolitus

preestrikoolitus

2. Kirikumuusika osakonnas enesetäiendamiseks kirikumuusika alal.

Eelkursus

D-kursus

C-kursus

Vastuvõtuinfo kirikumuusikaosakonda on leitav siit.

3. Täiendusõppe osakonna täienduskoolituskursused

Enesetäiendamiseks mitmetes valdkondades: hingehoid, diakoonia, teoloogia, vaimulik amet, kogudusetöö jm.