Menu Close

Sisseastujale

vastuvottEELK Usuteaduse Instituudi usuteaduskonnas saab õppida

Tasemeõppes järgmistel õppekavadel ja erialadel:

1. Rakenduskõrgharidusõppes usuteaduse õppekaval (vastuvõtu info)

luterliku teoloogia erialal

hingehoiu erialal

õigeusu teoloogia erialal

2. Magistriõppes usuteaduse õppekaval (vastuvõtu info)

usuteaduse erialal

diakoonia ja hingehoiu erialal

50% õppemaksu soodustusega stipendiumid! Täpsem info siit.

 

3. Magistriõppes kristliku kultuuriloo õppekaval (vastuvõtu info).

Usuteaduskonna õppemaksuinfo on leitav siit.

 

Tasemeõppele lisaks pakub Usuteaduse Instituut järgmisi täiendõppe võimalusi:

1. Pastoraalseminaris vaimuliku kutse omandamiseks:

diakonikoolitus

preestrikoolitus

2. Kirikumuusika osakonnas enesetäiendamiseks kirikumuusika alal.

Eelkursus

D-kursus

C-kursus

Vastuvõtuinfo kirikumuusikaosakonda on leitav siit.

3. Täiendusõppe osakonna täienduskoolituskursused

Enesetäiendamiseks mitmetes valdkondades: hingehoid, diakoonia, teoloogia, vaimulik amet, kogudusetöö jm.