Menu Close

Vastuvõtt kirikumuusika õppesse

EELK Usuteaduse Instituudis saab õppida Kirikumuusika osakonnas enesetäiendamiseks kirikumuusika alal alljärgnevatel kursustel.

Kirikumuusika eelkursus on mõeldud muusikutele, kes vajava lisa ettevalmistust kirikumuusika D-kursusele astumiseks. Kursus kestab 1 aasta.

Terviklik täienduskoolituskursus peamiselt juba kirikutöö olevatele muusikutele. Kestab 2 aastat. Peale lõpetamist on võimalik taotleda kirikumuusiku D-kutsekategooriat.

Täienduskoolituskursus kirikutööl olevatele muusikutele. Eelduseks kirikumuusika C-kursusele astumiseks on kirikumuusika D-kursuse läbimine. Õppetöö kestab 2 aastat. Peale lõpetamist on võimalik taotleda kirikumuusiku C-kutsekategooriat.

Erinevad kirikumuusika täiendõppe koolitused ja kursused.


Vastuvõtt

Kirikumuusika osakonda astumise eelduseks on keskharidus ning muusikaline eelharidus.

Sisseastumisdokumente kirikumuusika kursustele võetakse vastu 15. – 19. augustini 2022 aadressil EELK Usuteaduse Instituut, Pühavaimu 6, Tallinn.

Sisseastumiseks esita:

  • avaldus (vabas vormis)
  • keskkooli või teise taseme kutsehariduse lõputunnistus
  • muusikalise eelhariduse tunnistus
  • 1 foto (3×4)
  • elulookirjeldus ning passi või ID- kaardi koopia
  • tõend kirikliku kuuluvuse kohta

Sisseastumiseksamiteks on:

  • solfedžo/ elementaarteooria
  • klaver ja/või orel (kaks erineva karakteriga pala)
  • laulda üks vaimulik laul ja esitada üks lühike vaimulik tekst
  • vestlus

Sisseastumiseksamid toimuvad 23. augustil 2022 algusega kell 11.00.

Õppimine kirikumuusika kursustel on tasuline.

Õppemaks 2022/2023. õa on:

D- ja C- kursusel 1400 eurot õppeaastas,
EELK liikmetele 600 eurot õppeaastas

Eelkursusel 850 eurot õppeaastas,
EELK liikmetele 350 eurot õppeaastas

Õppemaks võib õppeaastate vahel tõusta kuni 10%. 2022/2023. õa õppemaksu määrad kinnitatakse 2022. a juunikuu alguses.

Eelkursusest täpsemalt.
D-kursusest täpsemalt.
C-kursusest täpsemalt.

Individuaaltundidesse saab registreeruda kogu õppeaasta vältel, tundide maht on vastavalt osapoolte kokkuleppele.

Individuaalõpe on tasuline. 2021/2022. õppeaastal on individuaaltunni õppeteenustasu 20 eurot. 2022/2023. õa õppemaksu määrad kinnitatakse 2022. a juunikuu alguses. Täpsem info individuaaltundide kohta kodulehel aadressil:

Individuallõppest lähemalt

Lisainfo telefonil 611 7408 või ui.kirikumuusika@eelk.ee.