Menu Close

Vastuvõtt kirikumuusika õppesse

EELK Usuteaduse Instituudis saab õppida Kirikumuusika osakonnas enesetäiendamiseks kirikumuusika alal alljärgnevatel kursustel.

Kirikumuusika eelkursus on mõeldud muusikutele, kes vajava lisa ettevalmistust kirikumuusika D-kursusele astumiseks. Kursus kestab 1 aasta.

Terviklik täienduskoolituskursus peamiselt juba kirikutöö olevatele muusikutele. Kestab 2 aastat. Peale lõpetamist on võimalik taotleda kirikumuusiku D-kutsekategooriat.

Täienduskoolituskursus kirikutööl olevatele muusikutele. Eelduseks kirikumuusika C-kursusele astumiseks on kirikumuusika D-kursuse läbimine. Õppetöö kestab 2 aastat. Peale lõpetamist on võimalik taotleda kirikumuusiku C-kutsekategooriat.

Erinevad kirikumuusika täiendõppe koolitused ja kursused.


Vastuvõtt

Kirikumuusika osakonda astumise eelduseks on keskharidus ning muusikaline eelharidus.

Sisseastumisdokumente kirikumuusika kursustele võetakse vastu 15. – 23. augustini 2024 aadressil EELK Usuteaduse Instituut, Pühavaimu 6, Tallinn.

Sisseastumiseks esita:

  • avaldus (vabas vormis)
  • keskkooli või teise taseme kutsehariduse lõputunnistus
  • muusikalise eelhariduse tunnistus
  • 1 foto (3×4)
  • elulookirjeldus ning passi või ID- kaardi koopia
  • tõend kirikliku kuuluvuse kohta

Sisseastumiseksamiteks on:

  • solfedžo/ elementaarteooria
  • klaver ja/või orel (kaks erineva karakteriga pala)
  • laulda üks vaimulik laul ja esitada üks lühike vaimulik tekst
  • vestlus

Sisseastumiseksamid toimuvad 26. augustil 2024 algusega kell 11.00.

Õppimine kirikumuusika kursustel on tasuline.

Õppemaks 2024/2025. õa on:

D- ja C- kursusel 1600 eurot õppeaastas,
EELK liikmetele 660 eurot õppeaastas kursustel jätkajatele, 720 eurot õppeaastas kursuste alustajatele

Eelkursusel 935 eurot õppeaastas,
EELK liikmetele 400 eurot õppeaastas

Õppemaks võib õppeaastate vahel tõusta kuni 10%.

Eelkursusest täpsemalt.
D-kursusest täpsemalt.
C-kursusest täpsemalt.

Individuaaltundidesse saab registreeruda kogu õppeaasta vältel, tundide maht on vastavalt osapoolte kokkuleppele.

Individuaalõpe on tasuline. 2024/2025. õppeaastal on individuaaltunni (45 min) õppeteenustasu 25 eurot.

Täpsem info individuaaltundide kohta kodulehel aadressil:

Individualõppest lähemalt

Lisainfo telefonil 611 7408 või ui.kirikumuusika@eelk.ee.