Menu Close

Diakonikoolitus

hingehoid

EELK Usuteaduse Instituudi Pastoraalseminar annab teada, et avaldusi diakonikoolitusele astumiseks võetakse vastu 1.  – 20. augustini 2024.

Diakonikoolitusele astumise eelduste kohta loe lähemalt siit >>

Diakonikoolitusele astumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid (dokumendivormid vt allpool):

 • avaldus;
 • õpetaja või mõne teise kirikliku teenimiskoha esindaja taotlus kutsumiseks diakonikoolitusele koos praosti või peakaplani kinnitusega;
 • dokumendifoto;
 • ristimis- ja leeritunnistuse (ning laulatustunnistuse) koopia;
 • teoloogilist haridust bakalaureuse tasemel tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi koopia;
 • elulookirjeldus, mis sisaldab üksikasjaliku haridus- ja teenistuskäigu ning annab võimalikult igakülgse ülevaate usulisest arenguteest koos põhjendusega, miks tahetakse astuda EELK diakoniametisse;
 • enesetutvustus diakoniordinatsiooni taotlemisel;
 • kolm iseloomustust diakoniordinatsiooni taotlemisel.

NB! Enne avalduse esitamisele asumist palun võtke vajadusel kontakti Liina Sanderiga (telefonil 611 7405, 5817 3444 või e-posti aadressil liina.sander@eelk.ee), kellelt saate vajaliku EELK siseveebi kasutajanime ja parooli.

Avalduste esitamine  2024/2025. õa avaneb 1. augustil 2024.

Diakonivestlus toimub 3. septembril 2024 EELK Konsistooriumi ees.

Lisainfo: Liina Sander, pastoraalseminari juhataja assistent
tel. 611 7405, 5817 3444 e-posti aadress: liina.sander@eelk.ee

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Diakonikoolituse olemus

Pastoraalseminar valmistab diakoniordinatsiooni taotlejaid diakoniameti eksamiks ette diakonikoolitusel.

Diakonikoolitus koosneb auditoorsest õppest pastoraalseminaris ning praktikast koguduses või mõnes teises kirikliku teenimise kohas.

Diakonikoolituse läbimine on üheks eelduseks diakonieksamile kutsumisele ja hilisemale teenimisele diakonina EELK-s.

Diakoniordinatsiooni taotlejalt eeldatakse

– kutsesobivust,

– teoloogilist haridust bakalaureuse tasemel,

– millele lisandub diakonikoolitus ja praktika koguduses või mõnes teises kirikliku teenimise kohas.

Koolituse kulud kannab kogudus või institutsioon, kes on vastava isiku koolitusele saatnud, juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Diakonikoolituse läbimise järel annab pastoraalseminari juhataja välja vastava tunnistuse.

Diakonikoolitusele astumine

Diakonikoolitusele astumise avalduste ja lisamaterjalide esitamise aeg ja viis, vastuvõtu vestluse aeg tehakse teatavaks EELK ja EELK Usuteaduse Instituudi kodulehel.

Diakonikoolitusele tulija peab esitama järgmised dokumendid:

 • õpetaja või mõne teise kirikliku teenimiskoha esindaja taotlus kutsumiseks diakonikoolitusele koos praosti või peakaplani kinnitusega;
  avaldus;
 • dokumendifoto;
 • ristimis- ja leeritunnistuse (ning laulatustunnistuse) koopia;
 • teoloogilist haridust bakalaureuse tasemel tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi koopia;
 • elulookirjeldus, mis sisaldab üksikasjaliku haridus- ja teenistuskäigu ning annab võimalikult igakülgse ülevaate usulisest arenguteest koos põhjendusega, miks tahetakse astuda EELK diakoniametisse;
 • enesetutvustus diakoniordinatsiooni taotlemisel;
 • kolm iseloomustust diakoniordinatsiooni taotlemisel.

Vajalikud dokumendivormid ja lisainfot leiate juuresolevatest failidest:

 Enesetutvustuse ankeet ordinatsiooni taotlemiseks.docx

Iseloomustus ordinatsiooni taotlemisel.docx

Täidetud iseloomustused palume täitja poolt saata aadressile eksamikomisjon@eelk.ee.

 Teejuht Pastoraalseminari 2020.pdf 

Koguduse õpetaja poolt esitatav näidistaotlus isiku diakonikoolitusele kutsumiseks.docx

 

Diakonieksam

Diakoniordinatsiooni taotlemise eelduseks EELK-s on diakoniameti eksami sooritamine. Diakoniameti eksamile tulemise eelduseks on diakonikoolituse läbimine.

Diakoniameti eksamile tulija peab esitama peapiiskopile järgmised materjalid:

 • avaldus
 • tunnistus diakonikoolituse läbimise kohta
 • praktikapäevik

Diakoniameti eksamile kutsub peapiiskop. Diakoniameti eksam sooritatakse konsistooriumi ees, kusjuures peapiiskopil on õigus kutsuda lisaks komisjoni liikmeid.

Eksamil selgitatakse eksamineeritava sobivust diakoniametisse lähtuvalt järgnevatest kriteeriumitest:

 • üldised väärtushinnangud
 • teoloogilised vaated
 • isiklik vagaduselu, sh osavõtt koguduse elust
 • kuulutus- ja teenimistööks vajalikud isiksuseomadused ja oskused, pöörates erilist tähelepanu suhtlemisele, koostööle ja kuulekusele
  kiriklik motivatsioon
 • tervislik seisund
 • senine kirikutöö praktika ja kogemus

Eksami kirjalikuks osaks on jutluse või kirikliku talituse kõne kirjutamine.

Diakoniks ordineerimine on piiskoplik ülesanne, diakoniameti teostamise õiguse annab peapiiskop.

Loe lisaks:

  Diakoniameti haridus- ja kutsenõuded ning eksamineerimise kord.pdf