Menu Close

Õigeusu õppetool

õigeusu üppetool28. detsembril 2014 sõlmiti Eesti Apostliku-Õigeusu Kiriku ja EELK vahel koostööleping, millega asutati EELK Usuteaduse Instituudi juurde õigeusu õppetool. Õppetooli ülesandeks on õigeusu teoloogia spetsialiseerumise valinud üliõpilastele õigeusu teoloogia alase väljaõppe korraldamine usuteaduse rakenduskõrgharidusõppe õppekava raames. Õppetööd õppetoolis korraldab Eesti Apostliku-Õigeusu Kiriku Püha Platoni Seminar. Lisateavet leiate: usuteaduskonna menüüst ja Püha Platoni Seminari kodulehel.