Menu Close

Kontakt

EELK Usuteaduse Instituut on erarakenduskõrgkool,

mille omanik on Sihtasutus EELK Usuteaduse Instituut
(reg kood 90015703, juriidiline aadress
Pühavaimu 6, 10123 Tallinn)

EELK Usuteaduse Instituut

+372  611 7400
📠 +372 611 7402
📧 ui@eelk.ee
eelkui

EELK UI Facebook

Aadress: Pühavaimu 6, 10123 Tallinn

Arveldusarve:
SEB pank
IBAN: EE651010220295578227
SWIFT/BIC: EEUHEE2X

Kantselei on avatud E-N 10-17, juulikuus on kantselei suletud.

Hoones puudub lifti kasutamise võimalus. Ratastooliga liikuja pääseb ligi vaid hoone esimesele korrusele (kabelisse, 1. korruse auditooriumi, raamatukogusse, kirikumuusika osakonda, invatualetti).

EELK Usuteaduse Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia

+372 742 0958
📧  info@teoloogia.ee
Aadress: Riia 22a-2, 51010 Tartu

Kantselei on avatud E-R kl 10-15, juulikuus on kantselei suletud.

Ruumid asuvad 1. korrusel ja hoone on ratastooliga liiklejale hästi ligipääsetavad.

 

Isikuandmete töötlemine

EELK Usuteaduse Instituudile on seadusega pandud ülesanne on edendada teadusi ja kultuuri, osutada ühiskonnale vajalikke õppe- ja teadus- ning muul loometegevusel põhinevaid teenuseid. Erasõigusliku juriidilise isikuna on ülikool avaliku teabe valdajak õppe- ja teadustööd puudutavas ulatuses. Meie dokumendiregistri avaliku vaate kaudu on Teil võimalik tutvuda elektrooniliste dokumentidega, mida ei ole tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.

Teenuseid pakkudes kogume me ka isikuandmeid. Näiteks kui kirjutate meile, kandideerite meile tööle või tulete õppima. Teie kirjas/avalduses sisalduvaid isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks ning teistele neid ei edasta. Meie üliõpilaste, õppurite, töötajate ja teiste lepingupartnerite isikuandmeid töötleme (sh edastame) vaid oma ülesande täitmise raames ja meiega sõlmitud lepingu ning instituudile pandud juriidilise kohustuse täitmiseks.

Teie isikuandmeid sisaldav teave, millele juurdepääsu võimaldamine kahjustaks oluliselt Teie eraelu, on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks ning sellele on kehtestatud juurdepääsupiirang. Oma sisemise töökorraldusega püüame tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks. Seepärast püüame töödelda vaid neid isikuandmeid, mis on eesmärgi saavutamiseks vajalikud ning võimaldame ligipääsu andmetele vaid neile ülikooli töötajatele, kes neid oma tööülesannete täitmiseks vajavad.

Sõltumata juurdepääsupiirangust väljastab instituut dokumente asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenevalt vastava dokumendi väljanõudmise õigus (nt kohtud, kohtutäiturid, politseiametnikud jt vastava pädevusega isikud).
Teil on õigus tutvuda andmetega, mida instituut teie kohta on kogunud ja õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Juhul, kui meil Teie andmete töötlemiseks enam seaduslikku alust ei ole, siis on Teil õigus nõuda ka andmete kasutamise piiramist ja kustutamist. Selleks esitage palun omakäeliselt või digiallkirjastatud taotlus (e-posti aadressile ui@eelk.ee või postiaadressile Pühavaimu 6, 10123 Tallinn). Taotlusele vastame esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul. Andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt. Teie taotluse võib jätta rahuldamata ainult seaduses ettenähtud erijuhtudel.

Kui Teil on küsimusi, palun saatke kiri meie andmekaitsespetsialistile Mariann Münterile aadressil mariann.mynter@eelk.ee.

Meid külastades palume arvestada sellega, et instituudi territooriumil viibivate isikute ja kooli vara kaitseks kasutame ööpäevaringselt töötavat läbipääsusüsteemi.

Andmeid säilitatakse 30 kalendripäeva ning õigustatud huvi korral saab nendega tutvuda, esitades taotluse e-postiaadressile ui@eelk.ee.

Kui leiate, et rikume isikuandmete töötlemisel Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Tutvuge ka meie andmekaitsetingimustega Isikuandmete töötlemine EELK Usuteaduse Instituudis