Menu Close

Kristliku kultuuriloo magistriõppesse vastuvõtt

TULE ÕPPIMA kristlikku kultuurilugu!

Kristliku kultuuriloo õppekava (Eesti Hariduse Infosüsteemis reg nr 111133) eesmärgid:

 • anda laiapõhjaline akadeemiline ülevaade Euroopa ja Eesti kristlikust kultuurist ja selle kujunemisest;
 • käsitleda kristluse rolli Euroopa identiteedi kujunemisel ning nii kristlike kui teiste religioossete arusaamade mõju õhtumaisele aja- ja mõtteloole;
 • rajada eeldused õpingute jätkamiseks doktoriõppes.

Tööturu võimalused:

 • Tööturu võimalused:
  omandatakse eeldused töötamaks erialadel, kus nõutakse kristliku kultuuriloo kompetentsi (meedias, haridus- ja kultuuriasutustes, jne);
 • võimekus osaleda kristlikku kultuurilugu ja religioosseid teemasid käsitlevas diskussioonis ning akadeemilises uurimistegevuses.

Õpe vältab kaks aastat ning toimub kolmepäevaste sessioonidena (neljapäevast laupäevani) keskmise sagedusega kord kolme nädala jooksul. Konkreetne ajakava on leitav õppeaasta akadeemilisest kalendrist. Õppesessioonide ajal on võimalik ööbida soodsa hinnaga instituudi külalistubades.

 

Õppimine kristliku kultuuriloo magistriõppes on tasuline. Õppemaks on 2446,50 eurot/õppeaastas.

Õppemaksu tasutakse arve alusel 10 osas septembrist-juunini 244,65 eurot/kuus. Õppemaks võib muutuda kuni 10% kord aastas õppeaasta vahetumisel.

 

VASTUVÕTU info

Kristliku kultuuriloo magistriõppesse kandideerimisel on vajalik riiklikult tunnustatud kõrgharidust tõendava dokumendi olemasolu mistahes erialal.

Sisseastumisdokumentide lisavastuvõtt toimub 1. – 14. augustini 2023.

Dekanaat on avatud T-R kell 11-16.

Sisseastumisdokumente saab esitada ka e-posti teel saates digiallkirjastatud dokumendid dekanaat@eelk.ee aadressil või hoopis posti teel saates dokumendid aadressile Dekanaat, EELK Usuteaduse Instituut, Pühavaimu 6, 10123 Tallinn.

Lisainfot vastuvõtu kohta saab küsida telefonil 611 7403 ja e-posti aadressil dekanaat@eelk.ee.

Sisseastumisel tuleb esitada:

 • Avaldus (vabas vormis);
 • kõrghariduse olemasolu tõendav dokument;
  elulookirjeldus;
 • 2 fotot (3×4);
 • passi või ID-kaardi koopia;

Kristliku kultuuriloo magistriõppe sisseastumiseksamiks on kollokvium.

Sisseastumiseksam kristliku kultuuriloo magistriõppesse toimub 17. augustil 2023 algusega kell 10.00 Tallinnas (Pühavaimu 6). 

Pereraadios “Elupuu” saates “Uus algus” rääkisid 6.08.2014 kristliku kultuuriloo üliõpilased õpingutest Usuteaduse Instituudis, oma õppimatuleku põhjustest jm. Saadet saab kuulata Pereraadio kodulehelt.

Kristliku kultuuriloo magistriõppe vilistlane Toomas Abiline rääkis 2.08.2015 kristliku kultuuriloo magistriõppes õppimisest video vahendusel. Videot saab vaadata siin.