Menu Close

EELK Usuteaduse Instituut kutsub õppima!

Hea õpihuviline!

EELK Usuteaduse Instituut on riiklikult tunnustatud rakenduskõrgkool, mis valmistab ette vaimulikke ja koguduse töötegijaid Eesti Evangeelsele Luterlikule kirikule, aga pakub ka usuteaduse, hingehoiu ja kristliku kultuuriloo alaseid teadmisi kõigile huvilistele.

EELK Usuteaduse Instituudis saab omandada kõrghariduse rakenduskõrgharidus- või magistriõppes, läbida preestri- või diakonikoolitus, omandada kirikumuusika alane haridus D-, C- või eelkursusel või osaleda täienduskoolitustel.

TASEMEÕPE

Rakenduskõrgharidusõpe usuteaduse õppekaval (õppeaeg 3 a, 180 EAP, lõpetaja saab humanitaarteaduste bakalaureuse kraadi)

Õppe alustamise tingimuseks on keskharidus.

Õppeaja alguses õpitakse ühiselt usuteaduse üldaineid, edaspidi aga keskendub õppija ühele kolmest valitud erialast:

  • luterliku teoloogia erialale,
  • hingehoiu erialale või
  • õigeusu teoloogia erialale.

See haridus loob eeldused töötamiseks usuteaduse alaseid teadmisi eeldavatel ametikohtadel EELK-s, teistes kirikutes ning muudes ühiskondlikes ametites (luterlik teoloogia ja õigeusu teoloogia erialad) või aitab omandada erialased teadmised ning oskused töötamaks hingehoidjana haiglates, hooldeasutustes, kriisikeskustes ja mujal (hingehoiu eriala). See haridus annab võimaluse asuda edasi õppima magistriastmes ja on diakonikoolituse eeldushariduseks.

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt tasemeõppesse 1. – 19. augustini 2024. Lisainfot leiad siit >>

Magistriõpe usuteaduse õppekaval (õppeaeg 2 a, 120 EAP, lõpetaja saab usuteaduse magistrikraadi)

Kui sul on kõrgharidus usuteaduses või kõrgharidus ja vähemalt 60 ainepunkti mahus teoloogia õpinguid läbitud ning vähemalt aastane töökogemus antud õppekavale vastaval erialal, siis sul on võimalik süvendada oma usuteaduse või diakoonia ja hingehoiu alaseid teadmisi magistriõppes.

Magistriõppes omandad spetsialistihariduse kristliku teoloogia (luterlik teoloogia, õigeusu teoloogia), ühiskonnatöö ja hingehoiu erialal, mis on eelduseks töötamiseks vastavat ettevalmistust eeldatavatel ametikohtadel (nt EELK-s preestri/õpetaja amet, haigla hingehoidja või kaplani amet jt). Haridus annab võimaluse õpingute jätkamiseks doktoriõppes ja on preestrikoolituse eeldushariduseks.

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt tasemeõppesse 1. – 19. augustini 2024. Lisainfot leiad siit >>

Magistriõppes kristliku kultuuriloo õppekaval (õppeaeg 2 a, 120 EAP, lõpetaja saab usuteaduse magistrikraadi kristliku kultuuriloo erialal)

Õppe alustamise tingimuseks on  kõrgharidus ja vähemalt aastane töökogemus kristluse ja religiooniloo põhialuseid ja/või kristlusel põhineva kultuuri tundmist eeldaval erialal.

See on suurepärane võimalus omandada laiapõhjaline ülevaade Euroopa kristlikust kultuurist ja selle kujunemisest. Õppetöö käigus õpid mõistma ja analüüsima kristluse rolli Euroopa identiteedi kujunemisel ning nii kristlike kui teiste religioossete arusaamade mõju õhtumaisele aja- ja mõtteloole.

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt tasemeõppesse 1. – 19. augustini 2024. Lisainfot leiad siit >>

Eksternõpe

Eksternõppes saab õppida rakenduskõrgharidus- või magistriõppe kavadelt enda poolt valitud mahus õppeaineid. Vastuvõtutingimuste kohta vaata valitud tasemeõppe õppekava alt.

KOOLITUSED VAIMULIKUAMETI KANDIDAADILE

Preestrikoolitus (õppeaeg 9 kuud)

Kui sa oled omandanud magistritasemel spetsialistihariduse usuteaduses, oled EELK koguduse liige, ning vastad pastoraalseminari õppima tulija nõutele (vt täpsemalt siit: Teejuht pastoraalseminari), siis sul on võimalus kandideerida preestrikoolitusele. Preestrikoolitusele vastuvõtu Preestrikoolituse läbimine ja lõpetamine eelneb preestriametisse pühitsemisele EELK-s.

Lisainfot leiad siit >>

Diakonikoolitus (õppeaeg 6 kuud)

Kui sa oled omandanud kõrghariduse tasemel teadmised luterlikust teoloogias, oled EELK koguduse liige, ning vastad pastoraalseminari õppima tulija nõutele (vt täpsemalt siit: Teejuht pastoraalseminari), siis sul on võimalus kandideerida diakonikoolitusele. Diakonikoolituse läbimine ja lõpetamine eelneb diakoniametisse pühitsemisele EELK-s.

Lisainfot leiad siit >>

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt preestri- ja diakonikoolitusele 1. – 20. augustini 2024.

KIRIKUMUUSIKA KURSUSED

 

C-kursus (õppeaeg 2 a)

D-kursus (õppeaeg 2 a)

eelkursus (õppeaeg 1 a)

Kui sul on keskharidus ning muusikaline eelharidus, siis sul on võimalik asutada õppima kirikumuusika kursustele.

Tegemist on kursustega peamiselt juba kirikutöö olevatele või alustavatele muusikutele, kes tahavad oma kirikumuusika alast taset tõsta.

C-/D-kursuse lõpetajal on võimalik peale lõpetamist taotleda kirikumuusiku C-/D-kategooria organist-koorjuhi kutset. Eelkursus on ettevalmistuskursus D-kursusele astumiseks.

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt kirikumuusika kursustele 15. – 23. augustini 2024.

Lisainfot leiad siit >>

Lisainfot õppimisvõimaluste kohta leiad meie kodulehelt www.eelkui.ee/sisseastujale.

SAMAL TEEMAL