Menu Close

Eelkursus

Kirikumuusika eelkursus on 1 aastane kursus neile, kes soovivad end täiendada muusikaalaselt enne kirikumuusika D-kursusele astumist.

Eelkursusel on järgmised ained: orel, klaver, hääleseade, solfedžo ja koor.