Menu Close

C-kursus

 KIRIKUMUUSIKA  C-KURSUSE KOOLITUSKAVA:

1. Õppe eesmärgid ja õppeaja kestus: Kirikumuusika C-kursuse eesmärk on koolitada kirikule kvalifitseeritud töötegijaid: C – kategooria organist-koorijuhte. Õppeaeg on kaks aastat.
2. Õpingute alustamise tingimused:
  • kesk- või gümnaasiumiharidus;
  • muusikaline haridus (laste-) muusikakooli põhiprogrammi ulatuses;
  • kirikumuusika D – kursuse lõpetatud õpingud.
3. Õppeainete

loend ja maht:

Õppetöö kogumaht 62 EAP
Instrumentaalained 19 EAP
1. Orel 8 EAP
2. Liturgiline orelimäng ja improvisatsiooni alused 6 EAP
3. Klaver 3 EAP
4. Klaverisaate kujundamine 2 EAP
Kantoraalsed ained 6 EAP
1. Koorijuhtimine ja partituuri mäng 3 EAP
2. Kooriklass 1 EAP
3. Laul ja hääleseade 2 EAP
Muusikateoreetilised ained 12 EAP
1. Solfedžo 2 5 EAP
2. Harmoonia 2 3 EAP
3. Polüfoonia 2 EAP
4. Vormiõpetus ja analüüs 2 EAP
Muusikateaduslikud ained 9 EAP
1. Eesti muusika ajalugu 3 EAP
2. Kooriliteratuur 3 EAP
3. Orelimuusika ajalugu 3 EAP
Teoloogilised ained    4 EAP
1. Üldkirikulugu 3 EAP
2. Liturgika seminar 1 EAP
Pedagoogilised ained 3 EAP
1. Koguduse muusikatöö 3 EAP
Praktika 3 EAP
1. Kooritöö praktika 1 EAP
2. Liturgilise orelimängu praktika 2 EAP
Lõputöö  vormistamine 6 EAP
4. Lõpetamise tingimused: C – kursuse lõpetaja peab olema läbinud kogu õppeprogrammi 62 EAP ulatuses.