Menu Close

D-kursus

 KIRIKUMUUSIKA D-KURSUSE KOOLITUSKAVA:

1. Õppe eesmärgid ja õppeaja kestus: Kirikumuusika D-kursuse eesmärk on koolitada kirikule kvalifitseeritud töötegijaid: D – kategooria organist-koorijuhte. Õppeaeg on kaks aastat.
2. Õpingute alustamise tingimused:
  • keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon;
  • muusikaline haridus (laste-)muusikakooli põhiprogrammi ulatuses;

Lisaks tuleb sooritada järgmised sisseastumiseksamid:

  • solfedžo-muusikateooria;
  • orel ja klaver;
  • laulu ja teksti esitamine;
  • vestlus või test kutsesobivusest.
3. Õppeainete loend ja maht:
Õppetöö kogumaht 63 EAP
Instrumentaalained 15 EAP
1. Orel 6 EAP
2. Liturgiline orelimäng ja improvisatsiooni alused 6 EAP
3. Klaver 3 EAP
Kantoraalsed ained 9 EAP
1. Koorijuhtimine ja partituuri mäng 3 EAP
2. Kooriklass 1 EAP
3. Laul ja hääleseade 3 EAP
4. Liturgiline laul 2 EAP
Muusikateoreetilised ained 8 EAP
1. Solfedžo 1 5 EAP
2. Harmoonia 1 3 EAP
Muusikateaduslikud ained 9 EAP
1. Muusikaajalugu 6 EAP
2. Oreliehitus ja hooldus 3 EAP
Teoloogilised ained 13 EAP
1. Sissejuhatus teoloogiasse 3 EAP
2. Piibli tundmine 3 EAP
3. Liturgika 3 EAP
4. Liturgika seminar 1 EAP
5. Hümnoloogia 3 EAP
Pedagoogilised ained 6 EAP
1. Kooritöö metoodika 3 EAP
2. Koguduse muusikatöö 3 EAP
Praktika 3 EAP
1. Kooritöö praktika 1 EAP
 2. Liturgilise orelimängu praktika 2 EAP
4. Lõpetamise tingimused: D – kursuse lõpetaja peab olema läbinud kogu õppeprogrammi 63 EAP ulatuses.