Menu Close

Magistriõppe õppekava Kristlik kultuurilugu

    Kristliku kultuuriloo õppekava eesmärgid:

  • omandada laiapõhjaline ülevaade Euroopakristlikust kultuurist ja selle kujunemisest;
  • õppida mõistma ja analüüsima kristluse rolli Euroopa identiteedi kujunemisel ning nii kristlike kui teiste religioossete arusaamade mõju õhtumaisele aja- ja mõtteloole.

Tööturu võimalused:

  • omandada oskused ning valmidus töötada religiooni ja kristliku kultuuri alast kompetentsi eeldaval või selle rakendamist võimaldaval töökohal või jätkata õpinguid doktoriõppes.

Õppe alustamise tingimused:

  • bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon usuteaduses või mõnel muul erialal Eesti või mõne muu riigi õppeasutusest;
  • vähemalt aastane töötamine kristluse ja religiooniloo põhialuseid ja/või kristlusel põhineva kultuuri tundmist eeldaval erialal (kool, muusika ja kujutava kunsti ala, näitekunst, ministeeriumid).

Lõpetamisel saadud akadeemilise kraadi nimetus:

  • usuteaduse magistrikraad kristlliku kultuuriloo alal

Õppekorraldus:
Õpe vältab kaks aastat ning toimub kolmepäevaste sessioonidena (neljapäevast laupäevani) keskmise sagedusega kord kolme nädala jooksul. Konkreetne ajakava on leitav  usuteaduskonna ajakavast.

Õppesessioonide ajal on võimalik ööbida soodsa hinnaga instituudi ühiselamutubades.

Õppimisest kristliku kultuuriloo magistriõppes:

  • Pereraadios “Elupuu” saates “Uus algus” rääkisid 6.08.2014 kristliku kultuuriloo üliõpilased õpingutest Usuteaduse Instituudis, oma õppimatuleku põhjustest jm. Saadet saab kuulata Pereraadio lehelt siin >>.
  • Kristliku kultuuriloo magistriõppe vilistlane Toomas Abiline rääkis 2.08.2015 kristliku kultuuriloo magistriõppes õppimisest video vahendusel. Videot saab vaadata siin >>.

Vastuvõtu info

ÕPPEKAVA LÜHIKOKKUVÕTE

KOHUSTUSLIKUD MOODULID  90 EAP
Religioon inimese elus  10 EAP

Sissejuhatus maailmareligioonidesse

4 EAP

Religioonifenomenoloogia

3 EAP

Religiooniantropoloogia

3 EAP

Vana Testament ja judaism  10 EAP

Sissejuhatus heebrea mõtlemisse ja Vanasse Testamenti

4 EAP

Vana Testamendi tekstid ja nende hermeneutika

3 EAP

Vana Testamendi järgne juutlus ja tekstide lektüür

3 EAP

Kristluse kujunemine ja Uue Testamendi sünd  10 EAP

Uue Testamendi ajastulugu

3 EAP

Sissejuhatus kreeka mõtlemisse ja Uude Testamenti

4 EAP

Uue Testamendi tekstid ja nende hermeneutika

3 EAP

Kristliku dogmaatika alused. Protestantlik reformatsioon ja selle mõju Euroopale  10 EAP

Varakiriklik vaimulugu

3 EAP

Fundamentaalteoloogia

4 EAP

Luther ja luterlik vaimulugu

3 EAP

Filosoofia ajalugu ja selle eriprobleemid  10 EAP

Euroopa filosoofilise mõtte arengulugu

4 EAP

Filosoofia eriseminar

3 EAP

Religioonifilosoofia

3 EAP

Kirikud muutuvas maailmas  10 EAP

Euroopa ja Põhja-Ameerika kirikulugu

3 EAP

Kirik ja kristlus 21. sajandi algul

3 EAP

Eesti kiriku- ja usuliikumiste ajalugu

4 EAP

Religioonide kohanemine ja roll tänapäeva maailmas  10 EAP

Religioonisotsioloogia

4 EAP

Religiooniteoloogia ja religioonidevaheline dialoog

3 EAP

Religioon ja poliitika Euroopas

3 EAP

Kirjandus ja muusika läänekristlikus kultuuris  10 EAP

Seminar kristluse mõjudest Euroopa kirjandusele

4 EAP

Kiri tuleb kirikust. Kiriku roll eesti raamatu arengus

2 EAP

Muusika ja kristlus

4 EAP

Kiriklik kunst keskaegses Euroopas ning kesk- ja uusaegses Eestis  10 EAP

Kristlik kunst keskaja Euroopas

4 EAP

Eesti keskaegsed kirikud ja kloostrid

3 EAP

Eesti kristlik kunst uusajal

3 EAP

VALIKAINED  (kohustuslik valida 15 EAP mahus)
Idakristlus  5 EAP

Sissejuhatus idakristlusse

3 EAP

Ikooniteoloogia seminar

2 EAP

Pärimuskultuuri ja ristiusu seosed Eestis  5 EAP

Eesti muinasusund

2 EAP

Pärimuskultuuri ja ristiusu vastastikune mõju

3 EAP

Kristlikud riitused ja sümbolid   5 EAP

Kristlikud riitused

3 EAP

Kristlikud sümbolid

2 EAP

Teadus ja religioon  5 EAP

Teaduse metodoloogia

2 EAP

Teaduse ja religiooni vahekord

3 EAP

Religiooni avaldumisvorme kaasaegse popkultuuris  5 EAP

Religioossed teemad kaasaegses popkultuuris

2 EAP

Ülevaade kaasaegsetest kultuuriteooriatest

3 EAP

Kristlus ja teater  5 EAP

Kirik ja teater

3 EAP

Religioossed teemad Eesti teatrilaval

2 EAP

MAGISTRIEKSAM

15 EAP

 
ÕPPEKAVA TERVIKFAIL:
Varem sisseastunute õppekavad:
Kristliku kultuuriloo magistriõppe õppekava kinnitatud 15.05.2018