Menu Close

Vastuvõtt hingehoiu õppesuunale

Hingehoidu saab õppida EELK Usuteaduse Instituudis tasemeõppes rakenduskõrgharidsõppe õppekava hingehoiu eriala raames, usuteaduse magistriõppe õppekaval õppides valides diakooni ja hingehoiu valikaineid või siis läbides täienduskoolitusena pikem hinghoidja baaskursus või võttes lühemaid hingehoiualaseid koolitusi.

TASEMEÕPE

Rakenduskõrgharidusõpe usuteaduse õppekaval (õppeaeg 3 a, 180 EAP, lõpetaja saab humanitaarteaduste bakalaureuse kraadi)

Õppe alustamise tingimuseks on keskharidus.

Õppeaja alguses õpitakse ühiselt usuteaduse üldaineid, edaspidi aga keskendub õppija ühele kolmest valitud erialast:

  • luterliku teoloogia erialale,
  • hingehoiu erialale või
  • õigeusu teoloogia erialale.

See haridus loob eeldused töötamiseks usuteaduse alaseid teadmisi eeldavatel ametikohtadel EELK-s, teistes kirikutes ning muudes ühiskondlikes ametites (luterlik teoloogia ja õigeusu teoloogia erialad) või aitab omandada erialased teadmised ning oskused töötamaks hingehoidjana haiglates, hooldeasutustes, kriisikeskustes ja mujal (hingehoiu eriala). See haridus annab võimaluse asuda edasi õppima magistriastmes ja on diakonikoolituse eeldushariduseks.

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt tasemeõppesse 1. – 19. augustini 2024. 

Lisainfot leiad siit >>

Magistriõpe usuteaduse õppekaval (õppeaeg 2 a, 120 EAP, lõpetaja saab usuteaduse magistrikraadi)

Kui sul on kõrgharidus usuteaduses või kõrgharidus ja vähemalt 60 ainepunkti mahus teoloogia õpinguid läbitud ning vähemalt aastane töökogemus antud õppekavale vastaval erialal, siis sul on võimalik süvendada oma usuteaduse või diakoonia ja hingehoiu alaseid teadmisi magistriõppes.

Magistriõppes omandad spetsialistihariduse kristliku teoloogia (luterlik teoloogia, õigeusu teoloogia), ühiskonnatöö ja hingehoiu erialal, mis on eelduseks töötamiseks vastavat ettevalmistust eeldatavatel ametikohtadel (nt EELK-s preestri/õpetaja amet, haigla hingehoidja või kaplani amet jt). Haridus annab võimaluse õpingute jätkamiseks doktoriõppes ja on preestrikoolituse eeldushariduseks.

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt tasemeõppesse 1. – 19. augustini 2024. 

Lisainfot leiad siit >>

Erinevate pakutavate hingehoiu alaste täienduskoolituste kohta leiad infot siit koolituskalendrist >>

 

SAMAL TEEMAL