Menu Close

Hingehoiu toetusfond

Hingehoiu toetusfondi tuluõhtu
Hingehoiu toetusfondi tuluõhtu

Usuteaduse Instituudi Hingehoiu toetusfond

2.05.2018 otsustas Usuteaduse Instituudi nõukogu asutada Usuteaduse Instituudi Hingehoiu toetusfondi, mille eesmärgiks on toetada tegevusi, mis aitavad hingehoiuteenust abivajajatele paremini kättesaadavaks teha ning hingehoiu valdkonda Eestis mitmekülgselt arendada. Kuna Usuteaduse Instituut on ainuke õppeasutus Eestis, kus koolitatakse hingehoidjaid nii rakenduskõrghariduse kui magistri tasemel, siis lasub meil ka vastutus selle valdkonna laiema arendamise ees. Kutsekoja juures on välja töötatud hingehoidja kutsestandard ning täna on juba töötamas ka kutsetunnistusega hingehoidjaid. Palju on veel teha, et aitajad abivajajateni jõuaks ning aitajad ka ise toetatud saaks. Selleks kõigeks puuduvad meil praegu rahalised vahendid ning seetõttu anname Eesti inimestele võimaluse selle fondi kaudu kaasa aiadata.
Kuigi tervishoiusüsteemis tehtav hingehoiutöö sai Eestis alguse juba 1990-ndate alguses ei ole sellel valdkonnal siiani otsest riiklikku rahastust. Haiglates ja hoolekandeasutustes, kus hingehoidjad töötavad, on leitud palgaraha muude kulude kokkuhoiu arvelt. Sellest hoolimata on hingehoidjaid koolitatud läbi pea kolme aastakümne ning vajadus selle valdkonna töötegijate järele on ajas järjest kasvanud. Samas rahalised võimalused selle töö arendamiseks on endiselt minimaalsed. Hingehoidjate koolitamist on läbi pea kolme aastakümne rahastanud peamiselt EELK, Soome luterikirik ja kristlased Ameerika Ühendriikidest. Suure tänu oleme võlgu missioonitundega Eesti inimestele, kes omakasule mõtlemata on valmis kaasinimest hingehädas aitama.
Annetusi hingehoiutöö heaks saab teha igal ajal Usuteaduse Instituudi Hingehoiu toetusfondi arvelduskontole:
EELK Konsistoorium
EE411010220270130224
SEB

Usuteaduse Instituudi Hingehoiu toetusfond on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku, mis kuulub tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirja, allasutus. Sellest tulenevalt on annetused nii eraisikutelt kui ettevõtetelt tulumaksust vabastatud vastavalt Tulumaksuseaduse § 27 lõikes 3 ja § 49 lõikes 2 sätestatule.

Hingehoiu toetusfondi nõukogu liikmed:

Siimon Haamer, nõukogu esimees, UI Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja

Ove Sander, EELK Usuteaduse Instituudi rektor

Andrus Mõttus, EELK kantsler

Jaan Tamm, Printon AS juhatuse esimees

Karli Lambot, ACE Logistics Group AS nõukogu esimees

Tuluõhtu hingehoiutöö toetuseks 12.04.2019

12.04.2019 toimus Tallinnas Mustpeade maja Olavi saalis teine tuluõhtu hingehoiutöö toetuseks, millel osales  ligi 60 kutsutud külalist. See sündmus läks hästi korda tänu paljudele Eesti inimestele, kel on soov hingehoiutöö arengule kaasa aidata.

Ameerika Ühendriikidest oli välja pandud 5 000 eurot kaasrahastust, millest kahekordistati kõik Eestis tehtud annetused kuni nimetatud summa täitumiseni. Oleme väga tänulikud kõigile, kes aitasid oma annetusega kaasa kogu ettevõmise õnnestumisele ja uute tegevuste teostumisele! Tuluõhtuga kogutud annetuste summa oli 12 103 eurot ning seega kogu Hingehoiu toetusfondile laekunud raha kokku 17 103 eurot.

Siinkohal jagame informatsiooni Hingehoiu toetusfondi rahastusel möödunud aastal tehtust ning ühtlasi edasistest plaanidest.

  1. Kümned inimesed on saanud hingeabi.
  2. Projektijuht Raili Hollo eestvedamisel oleme koondanud hingehoidjate üle-eestilist võrgustikku. 26 aasta jooksul on umbes 350 inimest läbinud hingehoidja baaskoolituse või omandanud kõrghariduse hingehoiu erialal, kuid ainult vähesed neist on saanud õpitut oma tööelus rakendada. Riiklikus tervishoiu- ja hoolekandesüsteemis töötab hingehoidjatena 9 inimest, kelle töökoormus kokku on ainult umbes 4 täistöökohta. Seetõttu oli esimeseks sammuks nende inimestega kontakti loomine saamaks teada, kes neist on valmis tänasel päeval hingehoiutööd tegema. 60 koolitatud hingehoidjat olid huvitatud meie võrgustikuga liitumisest.
  3. Oleme pakkunud hingehoidjatele supervisiooni võimalust. See on väga oluline, et aidata toime tulla emotsionaalselt raske tööga.
  4. Toetusfond on osaliselt rahastanud EELK Usuteaduse Instituudis hingehoiu õpet läbiviivate õppejõudude palgafondi.
  5. Toetust on saanud 2018 novembrist kuni 2019 mai lõpuni toimuv hingehoidjate baaskoolitus.
  6. Käimas on ettevalmistused 2020 talvel Tartus hingehoiukeskuse avamiseks, millest saab ühtlasi üleriigilise võrgustiku koordinatsioonikeskus. Selline tugipunkt luuakse Tartusse rajatavasse kristlike organisatsioonide keskusse Pastoraat, millest on võimalik leida täpsemat infot www.tartupastoraat.ee.
  7. Veebiaadressil hingehoid.ee ja hingehoid.eu valmib 2020 talveks koduleht, mille vahendusel saab abivajaja leida endale lähima hingehoidja.
  8. Rahastatud on tegevusi, mis on vajalikud üle-euroopalise teadusuuringu “Millist abi on hingehoidjast haigla- ja hoolekandesüsteemis” läbiviimiseks Eestis. Antud uuringu eesmärk on selgitada haigla- ja hoolekandesüsteemis tehtava hingehoiutöö mõju ravikuludele. Täpsem info on leitav European Research Institute for Chaplains in Healthcare kodulehelt www.pastoralezorg.eb. Analüüs valmib 2020. aasta lõpuks.
Toetusfond tänab kõiki 2019. aasta tuluõhtu annetajaid, kes on siin ära toodud, kui ka neid, kes on oma toetuse teinud anonüümselt!

Katri Aaslav-Tepandi

Aivar Aigro

Arno Almann

Merle Brett-Alveus ja Marek Alveus

Jüri Ehasalu

Reet-Ingrid ja Siimon Haamer

Andra Indrikson

Kristine ja Indrek Kasak

Eva-Külliki Kasesalu

Kerstin Kask

Janne ja Veiko Kask

Ott Kikkas

Jüri Kraft

Rain Laane

Karli Lambot

Jelena Leibur

Renate ja Päärn Lekko

Ülle ja Lauri Madise

Riina Männiste

Aira Nigul-Lepp ja Toomas Lepp

René Paats

Peeter Pärn

Jaanus Põder

Marje ja Andres Põder

Heiki Pruus

Raido Rüütel

Saima Sellak-Martinson

Koit Semjonov

Merli ja Endel Siff

Urmas Siigur

Anu Tamm

Reelika ja Jaan Tamm

Õie ja Tiit Tarve

Randar Tasmuth

Jaana ja Tiit Terik

Janika Tikerperi

Margit Ubaleht

Marge Sophie Vinkelberg

Urmas Vulp

Tuluõhtu hingehoiutöö toetuseks 11.05.2018
11.05.2018 toimus Tallinnas Mustpeade maja Olavi saalis esimene tuluõhtu hingehoiutöö toetuseks, millel osales 90 kutsutud külalist.

Tuluõhtu peakõneleja oli vaimulik ja hinehoidja Naatan Haamer, kes on 28 aasta jooksul aidanud vähemalt 22000 inimest ning andnud enam kui 8000 inimesele hingehoiu-alast teavet ja haridust. Samuti jagas oma kogemust hingehoidjana Usuteaduse Instituudi diakoonia ja hingehoiu eriala magistrant Kai Jõemets. Psühholoog Tiiu Meres tõi esile hingehoiutöö olulisuse oma kogemusest lähtudes. Minikontserdiga rõõmustas kõiki pianist Johan Randvere.

Tartu Teoloogia Akadeemia pikaaegsed partnerid Ameerika Ühendriikidest olid selle õhtu kaasrahastusena välja pannud 14 000 eurot, millest kahekordistati iga tuluõhtul annetatud euro. Kogu nimetatud toetuse Eestisse toomise tingimuseks oli tuluõhtuga vähemalt sama summa kogumine. Meil õnnestus eesmärk täita, sest õhtu kogu sissetulek oli 21 199 eurot. Seega saab sellele summale lisatud terve USA kaasrahastus, mis teeb kokku 35 199 eurot
Suur tänu kõigile annetajatele!
Esialgsete plaanide kohaselt rahastab Hingehoiu toetusfond järgmisi tegevusi:
1. Stipendiumite maksmine hingehoiu erialal õppivatele üliõpilastele.
2. Supervisiooni pakkumine hingehoiu praktikal olevatele üliõpilastele ja juba töötavatele hingehoidjatele.
3. Hingehoiukeskuse loomise toetamine Tartusse ja Tallinna.
4. Hingehoidjate võrgustiku loomine.
5. Hingehoiutelefoni loomine.
6. Hingehoiu-alase õppetöö ja koolituste läbiviimine.
Järgmine tuluõhtu toimub kevadel 2019 ning püüame leida ka selleks sündmuseks kaasrahastuse, millest kõik annetused kahekordistatud saavad. Loodetavasti ei pea me siis enam ameeriklasi kaasama, vaid saame loota Eesti inimeste abivalmidusele.
Toetusfond tänab kõiki 2018. aasta tuluõhtu annetajaid, kes on siin ära toodud, kui ka neid, kes on oma toetuse teinud anonüümselt!

Marek Alveus
Arti Arakas
Tiiu ja Urmas Arumäe
Bethel Lutheran Church
Ken Birst
Jüri Ehasalu
Gloria Erickson
Tiina Kaia ja Agu Ets
Igor Gräzin
Reet-Ingrid ja Siimon Haamer
Toomas Jürgenstein
Merike ja Aare Kaarma
Katri Kaibiainen
Kaari Kallas
Jaanus Kangur
Kristine ja Indrek Kasak
Sander-Ingemar Kasak
Ott Kikkas
Arda ja Taimor Kunnberg
Rain Laane
Karli Lambot
Renate ja Päärn Lekko
Aira Nigul-Lepp ja Toomas Lepp
Ülle ja Lauri Madise
Kätlin ja Janek Mäggi
Maret Maripuu
Siim Maripuu
Tiiu Meres
Annely Neame
Patti ja Bob Nordvall
Gen Olson
René Paats
Urmas Paet
Toomas Palu
Peeter Pärn
Jaanus Põder
Marje ja Andres Põder
Maris ja Tiit Pruuli
Carolyn ja William Quehl
Johan Randvere
Peeter Raudsepp
Indrek Reismann
Raido Rüütel
Karin ja Erik Salumäe
Kersti ja Arvo Sarapuu
Koit Semjonov
Risto Sepp
Merli ja Endel Siff
Anu Tamm ja Urmas Siigur
Reelika ja Jaan Tamm
Kairi Tamuri
Õie ja Tiit Tarve
Randar Tasmuth
Tiit Terik
Egle ja Urmas Viilma
Marge Sophie Vinkelberg

Usuteaduse Instituudi Hingehoiu toetusfondi statuut

1. Usuteaduse Instituudi Hingehoiu toetusfondi (edaspidi: HHTF) eesmärgiks on toetada tegevusi, mis aitavad hingehoiuteenust abivajajatele paremini kättesaadavaks teha ning hingehoiu valdkonda Eestis mitmekülgselt arendada.

2. HHTF-i tööd juhib nõukogu, kes määratleb konkreetsed tegevussuunad, annab heakskiidu kõigile HHTF-i rahalistele eraldistele ning teostab järelevalvet toetatavate tegevuste üle.

3. Erinevate HHTF-i rahastatavate tegevuste elluviimiseks määratleb nõukogu vajadusel eritingimused, millest tuleb raha eraldamisel ja kasutamisel juhinduda.

4. Nõukogusse kuulub 4-5 liiget, kelle hulgas on EELK Konsistooriumi esindaja, Usuteaduse Instituudi rektor, Usuteaduse Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja ja kuni kaks liiget, kelle määrab kolmeks aastaks Usuteaduse Instituudi rektor.

5. Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe.

6. Nõukogu koosolekuid peetakse vastavalt vajadusele. Kiireloomuliste küsimuste arutamiseks võib nõukogu koosolekuid korraldada elektroonilises vormis (st et nõukogu liikmed esitavad oma seisukohad päevakorras olevate küsimuste kohta e-posti teel).

7. Nõukogu koosoleku kutsub kokku juhataja või ühiselt kaks nõukogu liiget.

8. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust (sh otsuste vastuvõtmisest elektroonilises vormis)võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

9. Nõukogu otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks koosoleku juhataja hääl.

10. Nõukogu otsustele kirjutab alla nõukogu esimees.