Menu Close

Vilistlased

Vilistlased Tartu Teoloogia Akadeemiast

TTAs olles

  • Akadeemia õhkkond on alati olnud kodune ja soe, täis vaimsust. Kooli väiksus võimaldas vahetut suhtlust kõikidel tasanditel (tudengid, õppejõud, rektoraat). Puudus suurkoolidele omane bürokraatlik tippjuhtimistasand, mis paratamatult toob kaasa teatava võõrdumise.
  • Akadeemia suutis edukalt toime tulla vaatamata majanduslikele probleemidele. See allesjäämine oli parimaks tõestuseks meile kõigile jumalikust imest ja õnnistusest. Rektor Eenok Haamer käitus tõeliselt targa ja sihikindla juhina, kes suutis meisse sisendada kindlat tulevikulootust ka pragmaatiliselt võttes pimedamail hetkil.
  • Õppejõudude valik oli suurepärane, saime isiklikult teha aktiivset koostööd vana kooli meistritega. Läbi selle koostöö kandus kõige tuntavamalt edasi eesti vaimsus.
  • Ainete valik oli õnnestunud ning proportsioonis. Lisaks klassikalistele üldteoloogilistele distsipliinidele ka 5 aasta peale jaotatud erialaained, sekka üldarendavad kursused.
  • Kooli rahastajad ei esitanud nõudmisi õppetöö sisule isiklikust või konfessionaalsest maailmavaatest lähtuvalt.

TTA lõpetamisel

  • Omasime bakalaureuse diplomit koos erialadiplomiga, mis avas võimaluse soovi korral edasiõppimiseks ja enesetäiendamiseks aga muidugi ka spetsialistina tööleasumiseks.
  • Ka need õppurid, kelle stuudium katkes, on saanud osa TTA vaimsusest ja leidnud omale koha elus. Akadeemia rolli isiksuse paremaks kujundamisel tunnustavad nad kõik.
  • Akadeemia tegi kõik võimaliku, et hoida sidet vilistlastega. Mitmed vilistlased on töötanud TTAs õppejõudude ning tehniliste töötajatena. Ka teistele aladele siirdunud vilistlased on koolis alati teretulnud külalised keda mäletatakse.

Kokkuvõtteks

  • Lisaks omandatud akadeemilistele teadmistele, õpetas TTA meid mõtlema, kriitiliselt analüüsima, nägema märke üle ajastute ja neid tõlgendama. Õpetas kandma kohustust oma maa ja rahva ees.
  • Omandatud teadmistest on toetust ja abi ka neil, kes hiljem on siirdunud sootuks muudele aladele. Teistele aladele siirdumist ei saa seejuures sageli põhjendada puuduliku haridusega vaid sellega, et siinsed erialad ei ole ühiskonnas kunagi olnud kõrgelt tasustatud kuigi on hädavajalikud.

TTA vilistlaste ja lõputööde info leiab tartupastoraat.ee/ajalugu-loputood.