Menu Close

Grundtvig projekt

Täiendusõppe projekt: 2012-2014 GRUNDTVIG Multilateral Project Religion and Multiculturality: Educational Pathways for Local Church Leaders, projekt nr 527098-LLP-1-2012-1-NO-GRUNDTVIG-GMP (nr 15 vt siit)

Projekti koordineerija: MF – Norwegian School of Theology (Norra); partnerid: EELK Usuteaduse Instituut, Protestant Theological University (Netherlands), University of Craiova (Rumeenia), Regional Development Foundation (Bulgaria), EUROPE DIRECT – Carrefour europeo Emilia (Italy).

21. sajandi Euroopas jätkuvad suured rahvastikumuutused, mis tulenevad kaasaegsete inimeste mobiilsusest: ühelt poolt jätkub eelmise sajandi teisel poolel alanud immigrantide sissevool majanduslikult edukatesse Lääne-Euroopa riikidesse, teisalt on üha kasvamas väljaränne Ida-Euroopa maadest. Sellised suured demograafilised muutused loovad olukorra, kus Euroopa ühiskonnad on oma etniliselt ja usuliselt koosseisult üsna kirjud. Kuidas aga käituvad sellises olukorras kirikud? Millised on suuremad väljakutsed ja milline võiks või lausa peaks olema kiriku roll sellises olukorras? Kuidas käsitleda muutusi ja konflikte, mis on seotud multikultuursuse ja religioossete erinevustega?

Projekti lõppeesmärgiks on koolituste ja seminaride läbiviimine osalevates maades, mille käigus vaimulikud ja kirikutöö tegijad saavad informatsiooni ja vahetavad kogemusi mis on neile abiks mitmekultuurilises ja –usulises keskkonnas töötamisel. Samuti on nendel teemadel plaanis välja anda erinevate maade kogemusi tutvustav ja soovitusi jagav käsiraamat. Viimaste koostamiseks oli projektis osalevatel maadel kohustus viia läbi kohalikku olukorda kaardistavaid uuringuid ja analüüse.

EELK UI projektimeeskonna poolt viidi läbi:
1. kvalitatiivuuring „EELK koguduste kokkupuude mitmerahvuselisusest ja -konfessionaalsusest tulenevate probleemidega”.

Uuringu käigus intervjueeriti 16 EELK vaimulikku ja kirikutöö tegijat. Eesti keelne ülevaade uuringust on ilmunud veebiajakirjas „Kirik ja Teoloogia”. 
(intervjuude läbiviimine: Urmas Paju, Kerstin Kask, Dr. Ringo Ringvee, Mag Liina Kilemit. Uuringu analüüs ja kokkuvõte Liina Kilemit).

2. analüüs „Church and the challenges of changes in legislation”. Dr. Ringo Ringvee.

 

25. – 28.05.2013 toimus Tallinnas projekti vaheseminar, kus osalevate maade esindajad tutvustasid oma äsjavalminud uuringuid. 23.- 26.09.2013 toimus Bulgaaria pealinnas Sofias seminar, kus projektipartnerid arutasid käsiraamatu koostamisega seonduvat.

Lisalugemist projekti kohta leiate siit.

 

SAMAL TEEMAL