Menu Close

Rektori tervitus mai 2014

EELK UI rektor Ove Sander

Head sõbrad, õed ja vennad Kristuses

Küllap on meil see kogemus, kuidas kõik kiiresti möödub ning mõned ajad ja kuud mööduvad veel eriti kiiresti. Olen tähele pannud, et just maikuu kuulub nende kuude hulka, mis vaevalt on saanud alata ja juba ta lõppebki. Ka tänavune mai pole olnud selles osas erandiks ja erandiks pole olnud seegi, et temasse on mahtunud nii mõndagi olulist meie kooli jaoks.

Vaieldamatult kõige olulisemaks meie jaoks oli EKKA (Eesti Kõrghariduse Kvaliteedi Agentuuri) nõukogu ettepanek anda kõigile UI õppekavadele täis akrediteering. Kõne all on siis kolm meie kooli õppekava – rakenduskõrgharidus teoloogias ning teoloogia ja kristliku kultuuriloo magistriõppekavad. Tõsi, olime juba varem saanud väga hea hinnangu EKKA ekspertkomisjonilt, kuid nüüd leidis eelnev hinnang ka arvestamist ning ettepaneku tegemist Haridus- ja Teadusministeeriumile. Kõik see on tähendanud palju ühist pingutust, kuid eelkõige Jumala armu ja õnnistust. Usun ja loodan, et UI omades nüüd kõigil õppekavadel täisakrediteeringut, muutub üheltpoolt atraktiivsemaks õppijatele, teisalt aga võimaldab selline statuut veelgi paremini täita meie põhiülesannet – valmistada ustavaid mehi ja naisi Issanda tööle EELK-s.

Teine vägagi meeldejääv sündmus toimus 24. mail, mil meie kooli uksed ning kindlasti ka süda olid avatud kõikidele huvilistele. Ehk siis avatud uste päev. Selle päevale andis kindlasti oma lisaväärtuse üks oluline verstapost meie kooli akadeemilises ajaloos – nimelt möödus tänavu 10 aastat kristliku kultuuriloo magistriprogrammi avamisest. Minu südamlik tänu kuulub UI kunagisele rektorile professor Alar Laatsile, kes oli selle idee autoriks ning Anne Burghardtile, kes õppekava aastaid vedas. Täna on kristliku kultuuriloo eest vastutamas Kerstin Kask. Nimetatud programm on teeninud eelkõige akadeemilise misjoni ning kristliku mõtteloo tutvustamise eesmärki laiemale üldsusele. Tänu kõigile õppejõududele, kaasaaitajatele, vilistlastele ja üliõpilastele. Nõnda oli võimalik sel päeval osa saada paralleelselt kahest loengu kompleksist – kultuuriloo ja teoloogia loengutest.

Samasse päeva mahtus veel teinegi suursündmus ja seda mitte ainult UI, vaid kogu meie kiriku jaoks. Nimelt sai valmis üks oodatumaid teoloogilisi tõlketekste – „Luterlikud Usutunnistuskirjad” eesti keeles. Eks see võibolla tundu kummalisena, et alles nüüd on Liber Concorda loetav ka emakeeles, kuid parem hiljem, kui mitte kunagi. Taas on põhjust tänada kõiki kaasaaitajad, kes selle suure tööga on olnud seotud tänaseks juba üle kümne aasta. Eriline tänu professor Randar Tasmuthile, kelle vastutusel raamat ilmavalgust nägi. Kindlasti leiab see kasutust teoloogilistes õppeasutustes, kuid loodan väga, et Luterlikud Usutunnistuskirjad leiavad samuti inspireerivat uurimist meie pastorkonna poolt ning ehk ka tee nii mõnegi meie kirikuliikme lugemislaule.

Soovin, et nende maikuu paljude sündmuste ja kiirustamise keskel jätkuks meil siiski aega imetleda Jumala imelist loomingut, mis just kevadkuul saab enam nähtavaks. Toogu Tema meile tõeline vaimulik kevad, et meie kõikide tee võiks olla uuendatud Püha Vaimu läbi ning täidetud rahust, rõõmust ja lootusest.

 

Ove Sander
Rektor

SAMAL TEEMAL