Menu Close

UI-s esitleti Luterlike Usutunnistuskirjade esimest eestikeelsest terviktõlget

Luterlike usutunnistuskirjade esitlus

UI lahtiste uste päeval, 24. mail esitleti pärast 14aastast ettevalmistust esimest korda eesti keeles ilmunud luterlike usutunnistuskirjade väljaannet.

Luterlikud usutunnistuskirjad tekkisid 1529-77 ja koguti 1580 Konkordiaraamatusse (Liber Concordiae). Raamat „Luterlikud usutunnistuskirjad” ilmus EELK Usuteaduse Instituudi õppekirjanduse seeria 11. numbrina, tehnilise töö on teinud ajalehe Eesti Kirik toimetus.
Raamatu toimetaja Randar Tasmuth: „See raamat on instituudile kasulik kolmel erineval moel: luterlike usutunnistuskirjade aine tasemeõppes ja täiendusõppes – külalisprofessor Robert Kolbi õpetamisele lisandub emakeelne õppematerjal, kolmas on pastoraalseminar, kus ammendamatult on võimalus tulla nende tekstide juurde, mis on meile olulised.” Tõlkijate nimesid eraldi ei ole esitatud, sest kõikide nimesid ei olnud võimalik enam tuvastada.
Tasmuth tänas eriti Andres Põderit, Sirje Semmi, Arne Hiobit, Thomas-Andreas Põderit, Tiit Salumäed, Tiit Pädamit, Kadri Lääsi jpt, kes raamatu ettevalmistamisel osalised olid.

 

 

 

SAMAL TEEMAL