Menu Close

Esitleti uurimistöö kogumikku

Meil on rõõm teatada, et 20. mail 2015 esitleti instituudis uurimisprojekti “Algkristliku ideoloogia kujunemist mõjutanud tegurid sünkretistlikus Rooma impeeriumis” põhjal avaldatud publikatsiooni.

ETF grandi 8665 raames välja antud Usuteadusliku Ajakirja erinumber annab ülevaate piibliteaduste ja antiigi alastest alusuuringutest Eestis rahvusvaheliselt kättesaadaval kujul. Projekti üldnimetus “Formative Factors of the Early Christian Ideology in the Syncretistic Roman Empire” peegeldab autorite poolt käsitletud teemade avarust ja ajalist hõlmavust enne ja pärast Kristuse sündi kui selle maailma aja keset.

Grandi hoidja Randar Tasmuthi sissejuhatuse “Within and Around early Christian Ideolotgy” järel on leitavad viited teadurite Jaan Lahe, Urmas Nõmmiku, Arne Hiobi ning doktorandide Ergo Naabi ja Elo Sülla poolt Eestis ja mujal avaldatud artiklitele. Väljaanne on loetav Akadeemilise Teoloogia Seltsi kodulehel siin.

Soovime kõikidele lugejatele meeldivat kaasa mõtlemist.

Randar Tasmuth

 

 

SAMAL TEEMAL