Menu Close

Instituudi õppejõudude osalus algavas religioonisotsiolooglises teadustöös

Eesti Kirikute Nõukogu on alustanud religioonisotsioloogilise uuringu „Elust, usust ja usuelust” (EUU) järjekordse etapi ettevalmistustöid. Uuringuprojekt on pikaajaline, hõlmates analoogselt 2010. aasta etapiga ekspertide komisjoni tegevust, tööd fookusgrupiga EKN-i liikmeskirikute esindajate osalusel, uuringut ennast, konverentsi, kogumiku väljaandmist ning mitut pressikonverentsi uuringutulemuste ning kogumiku tutvustamiseks.

EUU 2015 projektijuht on Eesti Kirikute Nõukogu teadur Eerik Jõks. Ekspertide komisjoni on Usuteaduse Instituudist kutsutud kolm inimest: Liina Kilemit, Ringo Ringvee ja Ingmar Kurg. Ekspertide komisjoni ülesanne on fookusgrupi ettevalmistamine ning selle tulemuste formuleerimine uuringu lähteülesandeks ja küsimustikuks.

Kuna uuringu eelmises etapis tegid mõned EELK UI esindajad projektis kaasa selle algusest lõpuni, oleme nüüdki edasise kaasamise osas lootusrikkad. Seekordne projekt peaks lõppema 2016. aasta sügisel. Projektis osalemine pakub meile suurepärast võimalust teadmiste ja mõtete vahetuseks religiooniuuringutega seotud inimestega nii teistest kõrgkoolidest kui ka Eestimaa kirikutest ja kogudustest.

SAMAL TEEMAL