Menu Close

Rahvusvahelise hindamiskomisjoni tunnustus süstemaatilise teoloogia õppetoolile

5. juulil avaldas Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur rõõmustava teate, et kõrghariduse hindamisnõukogu võttis 29.06.2023 vastu otsuse akrediteerida EELK Usuteaduse Instituut järgmiseks täisperioodiks (selles otsuses sisaldub ka kaks kõrvaltingimust).

Kõrghariduse hindamisnõukogu tugines rahvusvahelise hindamiskomisjoni raportile (vt siit).

Rahvusvahelise hindamiskomisjoni raporti hinnangul on “Uuurimistöö süstemaatilises teoloogias […] laiapõhjaline ja rahvusvaheline. Kõigist instituudi teadus- ja arendustegevustest on süstemaatiline teoloogia kõige edukam uurimisvaldkond.” (“Of all the RDC activities within the Institute, Systematic Theology is the most successful research area.”, lk 42)

Raport tõstab esile Usuteaduse Instituudi uurimistööd piibliteadustes, süstemaatilises teoloogias ja kirikuloos (lk 44).

Lisaks raportis öeldule väärib kindlasti esiletõstmist silmapaistev uurimistöö, mis on seotud võrdleva usundiloo õppetooliga ja mida juhib nüüd korraliselt professor Jaan Lahe.

SAMAL TEEMAL