Menu Close

Vali sobiv eriala EELK Usuteaduse Instituudis. Sisseastumine 2023/2024!

EELK Usuteaduse Instituudis saab omandada kõrghariduse rakenduskõrgharidus- või magistriõppes õppides, läbida preestri- või diakonikoolitus, omandada kirikumuusika alane haridus D-, C- või eelkursusel või osaleda täienduskoolitustel: 

1. usuteaduse õppekaval rakenduskõrgharidusõppes (õppeaeg 3 a, 180 EAP, lõpetaja saab humanitaateaduste bakalaureuse kraadi):

  • luterliku teoloogia erialal
  • hingehoiu erialal
  • õigeusu teoloogia erialal

Kui sul on vähemalt keskharidus ja sa tunned, et sooviksid asuda kõrgharidus omandama, siis see on sobiv õpe, millest alustada. Rakenduskõrgharidusõppes omandad alushariduse kristliku teoloogia ehk usuteaduse põhidistsipliinides ja vastavalt oma valikule spetsialiseerud, kas luterlikule teoloogiale, õigeusu teoloogiale või hingehoiule.  See haridus loob eeldused töötamiseks usuteaduse alaseid teadmisi eeldavatel ametikohtadel Eesti Evangeelses Luterlikus Kiriku (EELK), teistes kirikutes ning muudes ühiskondlikes ametites (luterlik teoloogia ja õigeusu teoloogia erialad) või omandada erialased teadmised ning oskused töötamaks hingehoidjana haiglates, hooldeasutustes, kriisikeskustes ja mujal (hingehoiu eriala). See haridus annab ka  võimaluse asuda edasi õppima magistriastmes ja on diakonikoolituse eeldushariduseks.

NB! Sisseastumisdokumentide lisavastuvõtt toimub 18.-30. augustini 2023!

 

2. usuteaduse õppekaval magistriõppes (õppeaeg 2 a, 120 EAP, lõpetaja saab usuteaduse magistrikraadi/usuteaduse magistrikraadi diakoonia ja hingehoiu erialal):

  • usuteaduse erialal
  • diakoonia ja hingehoiu erialal

Kui sul on kõrgharidus usuteaduses või kõrgharidus ja vähemalt 60 ainepunkti läbitud teoloogia õpinguid ning vähemalt aastane töökogemus antud õppekavale vastaval erialal, siis sul on võimalik süvendada oma usuteaduse või diakoonia ja hingehoiu alaseid teadmisi magistriõppes. Magistriõppes omandad spetsialistihariduse, kas kristliku teoloogia või diakoonia ja hingehoiu erialal. 

Usuteaduse eriala eesmärk on omandada spetsialistiteadmised teoloogia põhidistsipliinides ning on eeldus töötamaks vastavat ettevalmistust eeldatavatel ametikohtadel (nt EELK-s preestri/õpetaja amet).

Diakoonia ja hingehoiu eriala eesmärk on kutse-, eri- ja ametialase ettevalmistuse omandamine kirikliku ühiskonnatöö ning hingehoiutöö erinevates valdkondades (nt haigla hingehoidja või kaplani amet). See haridus annab võimaluse õpingute jätkamiseks doktoriõppes ja on preestrikoolitusele eeldusharidus.

NB! Sisseastumisdokumentide lisavastuvõtt toimub 18.-30. augustini 2023!

 

3. kristliku kultuuriloo õppekaval magistriõppes (õppeaeg 2 a, 120 EAP, lõpetaja saab usuteaduse magistrikraadi kristliku kultuuriloo erialal). Kui sul on kõrgharidus ja vähemalt aastane töökogemus kristluse ja religiooniloo põhialuseid ja/või kristlusel põhineva kultuuri tundmist eeldaval erialal (nt kool, muusika ja kujutava kunsti ala, näitekunst, ministeeriumid) ja soovid enda teadmisi kristliku kultuuriloo alal täiendada, siis kristliku kultuuriloo magistriõpe on selleks sobiv.

Õppetöö käigus omandada laiapõhjalise ülevaate Euroopa kristlikust kultuurist ja selle kujunemisest. Sa õpid mõistma ja analüüsima kristluse rolli Euroopa identiteedi kujunemisel ning nii kristlike kui teiste religioossete arusaamade mõju õhtumaisele aja- ja mõtteloole.

Selle haridusega omandad oskused ning valmiduse töötada religiooni ja kristliku kultuuri alast kompetentsi eeldaval või selle rakendamist võimaldaval töökohal. See haridus annab ka võimaluse jätkata õpinguid doktoriõppes.

NB! Sisseastumisdokumentide vastuvõtt toimub 18.-30. augustini 2023!  

 

4. EELK vaimuliku lõppväljaõppe koolitustel:

  • preestrikoolitus (õppeaeg 1 a)
  • diakonikoolitus (õppeaeg 0,5 a)

Kui sa oled omandanud magistritasemel spetsialistihariduse usuteaduses ja oled EELK liige, siis sul on võimalus kandideerida preestrikoolitusele. Preestrikoolituse läbimine ja lõpetamine eelneb preestriametisse pühitsemisele EELK-s.

Kui sa oled omandanud kõrghariduse tasemel teadmised kristlikust teoloogias ja oled EELK liige, siis sul on võimalus kandideerida diakonikoolitusele. Diakonikoolituse läbimine ja lõpetamine eelneb diakoniametisse pühitsemisele EELK-s.

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt toimub 1.-20. augustini 2023!

 

5. kirikumuusiku kvalifikatsiooni omandamise kursused

  • C-kursus (õppeaeg 2 a)
  • D-kursus (õppeaeg 2 a)
  • eelkursus (õppeaeg 1 a)

Kui sul on keskharidus ning muusikaline eelharidus, siis sul on võimalik asutada õppima kirikumuusika kursustele, et omandad haridus kirikumuusiku täiendusõppes. Tegemist on terviklike täienduskoolituskursustega peamiselt juba kirikutöö olevatele või alustavatele muusikutele, kes tahavad oma taset tõsta. C-/D-kursuse lõpetajal on võimalik peale lõpetamist taotleda kirikumuusiku C-/D-kategooria kutset. Eelkursus on ettevalmistuskursus D-kursusele astumiseks.

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt toimub 14. – 29. augustini 2023!

6. Lühemad täienduskoolituskursused

Kui oled huvitatud enese täiendamiseks usuteaduse ja religiooni, hingehoiu või kirikumuusika alastes lühematest kursustest, siis nendel osalemiseks saab registreeruda jooksvalt, jälgides täienduskoolituse infot meie kogulehel koolituskalendris. Juba toimunud täienduskoolitustega saab tutvuda siin>>

Samuti on võimalik eksternõppes õppida rakenduskõrgharidus- või magistriõppe kavade üksikuid õppeaineid. Eksternõppesse dokumentide vastuvõtt toimub samamoodi kui rakenduskõrgharidu- või magistriõppesse astumine (vt ees pool, vastavalt valitud kavale).

SAMAL TEEMAL