Menu Close

Usuteaduse instituudis esitleti antoloogia „Üheskoos kirik“ II osa

15. detsembri keskpäeval esitleti EELK Usuteaduse Instituudis avalikkusele instituudi toimetiste sarja värskelt trükikojast saabunud 33. köidet.

Suurimasse auditooriumisse oli kogunenud arvukalt osalejaid. Esitlusele häälestas Randar Tasmuthi juhitud keskpäevapalvus. Järgnesid sõnavõtud. Esmalt kõneles instituudi usuteaduskonna dekaan Liina Kilemit. Muu hulgas nentis ta, et kuna aasta eest trükivalgust näinud I osale eraldi esitlust ei toimunud, siis tähistatakse õigupoolest kahe raamatu ilmumist.Seejärel said sõna kaks kohal olnud kogumiku koostajat – Kadri Eliisabet Põder ja Thomas-Andreas Põder. Eraldi tänusõnad ja aplausi pälvis kolmas koostaja Kadri Lääs, kes kahjuks ei saanud ise esitlusel osaleda. Tänusõnu öeldi ka kõigile neile, kes mahuka kogumiku valmimisele kaasa aitasid.

Kogumik toob lugejateni valiku evangeelsete kirikute viimaste aastakümnete ühise teoloogilise töö tähtsamatest tulemustest.

Saksa ja inglise keelest tõlgitud tekstid on esinduslikuks sissejuhatuseks kristlikku vaimsusse ja aitavad mõista, milline on eestikeelse evangeelse luterliku teoloogia üleeuroopaline ja üleilmne kontekst.

Kui I osa fookuses on klassikalised õpetusküsimused – kirik ja jumalateenistus, kiriku ühtsus ja kirikute osadus, pühakiri, armulaud, amet ja teoloogia(haridus) –, siis II osa on praktilisem ning keskendub kirikliku ja kristliku elu olulistele suhteväljadele.

Tähelepanu keskmes on tunnistamine ja teenimine – misjon ja diakoonia – kui kirikliku ja kristliku elu põhiväljendus, kristlik elu maailmavaateliselt ja religioosselt mitmekesise ühiskonna avalikkuses ning kristliku religiooni suhe teiste religioonidega.

Antoloogia on suurepärane abivahend teoloogia ja piirnevate erialade üliõpilastele, vaimulikele ja teistele kiriku töötegijatele, aga ka kõigile suuremat teadlikkust otsivatele koguduseliikmetele.
Samas ei ole kogumik ligipääsetav vaid teoloogia asjatundjatele ja kiriku liikmetele. Tekstid sobivad lugemiseks kõigile, kes soovivad mõista, mis ja miks on kristluse, kiriku ja kristliku usu jaoks tähis ning mida tähendab kristlik elu tänapäeva maailmas.

Üle kümne aasta väldanud ühise töö vili „Üheskoos kirik“ on meie teoloogiamaastikul oluliseks teetähiseks. See annab tunnistust eesti keele väest Jumalast ja usust kõnelemisel ja mõtlemisel. Ühtlasi näitab see, et meil on teolooge ja teiste vajalike oskustega inimesi, kes tajuvad vastutust ja kutsumust, et anda sellesse mõtte- ja arutelukultuuri oma panus.

(Ülemisel fotol tõlkijate ja koostajate esindajad Alar Helstein, Thomas-Andreas Põder, Kadri Eliisabet Põder ja Anu Põldsam. Alusemisel fotol kogumiku kaks osa. FOTOD: Kaupo Pent)

Allikas: Eesti Kirik, 20. detsember 2023 Nr 51/53

Vt ka pikemat rahvusvahelist kajastust Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas kodulehel inglise ja saksa keeles siit.

SAMAL TEEMAL