Menu Close

Raamatukokku saabus väärtuslikku õppekirjandust – suur tänu toetajatele!

Viie aasta jooksul on järjekindlalt ja plaanipäraselt toimunud EELK Usuteaduse Instituudi õppekirjanduse kogu täiendamine süstemaatilise teoloogia õppekirjandusega.


Ehkki Eesti kontekstis on traditsiooniliselt olnud teoloogia õpingutega ühenduses esimeseks kaasaegseks erialaseks võõrkeeleks saksa keel ning hiljemalt doktoriõppe astmel on selle oskus jätkuvalt suureks eeliseks, on tänaste üliõpilaste esimeseks koolis õpitu võõrkeeleks enamasti inglise keel. Instituudi raamatukogu erialasest kirjandusest on valdav enamik saksa keeles. Kuigi vähemas mahus jätkub ka süstemaatilise teoloogia valdkonna saksakeelse kogu kaasajastamine, on süstemaatilise teoloogia distsipliinides olnud viimastel aastatel põhirõhk ingliskeelse õppekirjanduse osakaalu kasvatamisel ja selle kvaliteedi tõstmisel.

Alljärgnevas saab ülevaate 2020. aasta alguses raamatukokku saabunud teostest.

 

Albrecht Petersi suur Lutheri katekismuste kommentaar. Vt tutvustust siit.

 

Melanchthoni ja Schleiermacheri dogmaatilised peateosed. Vt tutvustusi siitsiit ja siit.

 

Trinitaarse teoloogia klassikaline kuju ja kaasaegsed käsiraamatud. Vt siitsiit ja siit.

 

Sissejuhatus teoloogilisse hermeneutikasse (vt siit), diakooniateoloogia kui avalik teoloogia (vt siit), kristlike kirikute tundmise ja oikumeenia õpik (vt siit), sissejuhatus teoloogiasse (vt siit).

 

Tähtsaima saksakeelse roomakatoliku teoloogialeksikoni täielikult uuendatud 3. väljanne (11 köidet, ilmus 1993-2001; 2. väljaanne1957-1968; 1. väljaanne 1930-1938).

 

Tähtsaim saksakeelne evangeelse teoloogia rõhuasetusega suur teoloogiakäsiraamat kannab nime Religion in Geschichte und Gegenwart, millest on ilmunud neli väljannet. Need kõik on instituudi raamatukogus olemas; lisaks ka viimase väljaande uuendatud ingliskeelne versioon Religion Past and Present (14 köidet; 2013).

Lisaks olgu (2020. aasta märtsi seisuga) tõstetud viimasel ajal raamatukokku saabunud võõrkeelsest erialakirjandusest esile mõned eksegeetilise teoloogia käsiraamatud, kommentaarid Markuse, Matteuse ja Johannese evangeeliumitele, Galaatia kirjale ja pastoraalkirjadele ning Iiobi raamatule, Ülemlaulule ja 1. Moosese raamatule.

 

UI raamatukogu ning süstemaatilise ja piibliteaduste teoloogia õppetoolid tänavad kõiki eraannetajaid. Teie toetus on meile jätkuvalt oluline!

 

Prof Thomas-Andreas Põder, EELK UI süstemaatilise teoloogia õppetooli juhataja
Jana Lahe, EELK UI raamatukogu juhataja

 

Avaldatud 05.03.2020 (Ülevaate koostas T.-A.P.)

SAMAL TEEMAL