Menu Close

Professor T.-A. Põder kutsub üliõpilasi osalema Leuenbergi konkordia 50. juubelile pühendatud rahvusvahelisel teoloogiakonverentsil 9.-11.3.2023 Debrecenis, Ungaris. EL-i üliõpilasrände meetme kaudu VÕIMALIK TAOTLEDA KÕIGI KULUDE KATMIST!

Tähistamaks Euroopa evangeelsete kirikute vahelise Leuenbergi konkordia 50. aastapäeva, korraldab Debreceni Reformeeritud Teoloogia Ülikool koostöös Evangeelsete Kirikute Osadusega Euroopas 9.-11. märtsini 2023 rahvusvahelise akadeemilise teoloogiakonverentsi “Olles üheskoos kirik. Leuenbergi konkordia 50. aastapäev – tagajärjed, tegelikkused, võimalikkused”.

Konverents on üks kõrgpunkte sündmuste reas, millega 2023. aastal tähistatakse Evangeelsete Kirikute Osadusele Euroopas (EKOE) aluse pannud Leuenbergi konkordia juubelit.

Konverentsi tähelepanu keskmes on Leuenbergi konkordiaga alguse saanud ühise kirik olemise ja selle teostamise tähendus tänapäeval ning küsimus, kuidas seda kirikuosadust võiks ja peaks tulevikus kujundama.

Konverentsil peavad eklesioloogia, piiblihermeneutika ja eetika teemadel peaettekanded ja neile vastavad mitmed juhtivad teoloogid üle Euroopa (info ettekandjate kohta leiab konverentsi kodulehelt; konverentsi päevakavast leiab ka peaettekannete pealkirjad ja lühikokkuvõtted). Konverents toimub inglise ja saksa keeles. Vajadusel tagatakse tõlge.

Ettekande pidamiseks on juba esitatud arvukalt taotlusi – ka Eestist kolm tükki -, kuid taotlusi ettekande pidamiseks on võimalik esitada veel 15. detsembrini. Konverentsi sisulisest kontseptsioonist saabki kõige üksikasjalikuma ülevaate Ettekannete taotluste esitamise kutsest (nn Call for Papers) konverentsi kodulehelt. Konverentsi peateema on liigendatud 7 alateema kaudu:

  • Kolmainsus ja kirik(uosadus)
  • Kirikuosaduse teostamine kirikute ühises elus
  • Kirikuosaduse oikumeeniline mõõde
  • Piiblihermeneutika ja kirikuosadus
  • Kirikuosadus eetiliste erinevuste ees
  • Kirikuosadus erinevate ühiskondlike kogemuste ja tegelikkuste tingimustes
  • Leuenbergi mudeli lepituspotentsiaalid kirikute ja ühiskondade elule

Vt kõige kohta lähemalt konverentsi kodulehelt siit.

Konverentsi korraldamises osaleb ja selle teadusnõukogu kaasjuhatab Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas poolt prof. dr. Thomas-Andreas Põder. Nõnda on ta ise igal juhul konverentsist osa võtmas.

Konverentsil osalema (ilma ettekandeta) on oodatud eelkõige teoloogia eriala magistrandid, kuid tõsise huvi korral ka edasijõudnud (120 EAP-d sooritanud) bakaleureuse tudengid.

Osalemishuvi korral, konverentsi sisu puudutavates küsimustes ja nn õppejõu soovitusega ühenduses palun pöörduda e-kirja teel või sessi ajal isiklikult professor T.-A. Põderi poole. Võimalik on toetada mitme üliõpilase osalust. Palun anda endast märku võimalikult peatselt, kuid võimalikult peatselt, kuid hilijemalt 9. detsembriks.

Euroopa Liidu üliõpilasrände meetme taotlemisega seotud informatsiooni saab küsida dekanaadist Margit Ubalehe käest. Taotluse tegemine ei ole keeruline.

Konverentsile registreerimise ja osalustasu ülekandmise (viimane) tähtaeg on 31. detsember 2022.

SAMAL TEEMAL