Menu Close

Süstemaatilise teoloogia õppetooliga seotud ja oikumeenika kursuse eest vastutav Luterliku Maailmaliidu peasekretär Anne Burghardt promoveeriti Erlangeni ülikoolis teoloogiadoktoriks

28. oktoobril 2022 kaitses varasemalt pikaaegselt ja ka hiljuti lühemalt EELK UI-s töötanud Anne Burghardt Saksamaal teoloogiadoktori kraadi. Viimastel aastatel on ta õpetanud insitutuudis oikumeenika ja konfessioonide tundmise kursust, mida mõistab ise kõige tihedamalt seotuna süstemaatilise teoloogiaga.

Burghardi väitekiri kandis pealkirja “Auseinandersetzung mit der Nachtwache in der Russisch-Orthodoxen Kirche  unter Berücksichtigung des regulären Tagzeitengebets. Allegorische Deutungen und liturgiegeschichtliche Perspektiven” (Uurimus vene-õigeusu kiriku koguöisest palvest, võttes arvesse korrapäraseid tunnipalvusi. Allegoorilised tõlgendused ja liturgialoolised perspektiivid”. Doktoritöö juhendajad oli emeriitprofessor Karl Christian Felmy ja professor Hacik Rafi Gazer. Lisaks sooritas ta doktorieksamid kirikuloos, Uue Testamendi teaduses ja süstemaatilises teoloogias.

Erlangeni ülikool kujunes 19. sajandil üheks luterliku teoloogia juhtivaks keskuseks, millel kujunesid tihedad sidemed Tartu ülikooli usuteaduskonnaga. 20. sajandil lisandus olulise raskuspunktina nn Ida kristluse teoloogia ja ajaloo uurimine.

Üliõpilastel on võimalik värkse teoloogiadoktor Burghardtiga kohtuda juba mõne nädala pärast. Kursus “Oikumeenika ja konfessioonide tundmine” toimub käesoleva sügissemestril novembri, detsembri ja jaanuari õppesessioonidel.

Palju õnne ka süstemaatilise teoloogia õppetooli poolt!

Fotol on esialgne ladinakeelne tõend doktoriks kuulutamise kohta.

SAMAL TEEMAL