Menu Close

Euroopa Baptistiföderatsioon ja Euroopa Evangeelsete Kirikute Osadus annavad hinnangu oma pikaajalistele suhetele ja mõtlevad järgmistele sammudele

Kohtumise korraldasid prof. dr. Thomas-Andreas Põder, EKOE uurimistöö (teoloogia ja oikumeenilise dialoogi) sekretär, ning prof. dr. Oliver Pilnei (EBF) Elstali Teoloogilisest Seminarist.

Ametlik pressiteade:

28.–30. augustil 2023 kohtusid Euroopa Baptisti Föderatsiooni (EBF) ja Euroopa Evangeelsete Kirikute Ühenduse (EKNK) delegatsioonid, et anda hinnang senise teoloogilise dialoogi tulemustele ja viimaste aastate koostööle ning kaaluda ühiseid järgmisi samme teineteise suunas. Avatud ja suurepärasele õhkkonnale aitasid kaasa nii EBFi ja EKOE pikaajalised suhted kui ka külalislahke vastuvõtt Berliini lähistel asuvas Elstali Teoloogilises Seminaris, mida peab Saksa Evangeelsete Vabakiriklike Koguduste Liit.

Ettevalmistused ametlikuks õpetuslikuks dialoogiks EBF ja EKOE vahel algasid 25 aastat tagasi. Esimene voor toimus aastatel 2002–2004. Selle põhjal leppisid EKOE ja EBF 2010. aastal kokku, et saavad „teineteisega koostööd tegevateks institutsionideks“ ja muudavad oma koostöö ametlikuks. Nn evaluatsioonikonsultatsioonil arutati intensiivselt ja avatult 2004. aastal EBFi ja CPCE vahel peetud teoloogilise dialoogi tulemusi.

Mõlemad osapooled rõhutasid Elstalis oma seniste suhete edukust ning tunnustasid nende usaldusväärsust ja tõhusust. Aja jooksul on praktilise koostöö valdkonnad kasvanud, eriti sotsiaal-eetilistes ja ühiskondlik-poliitilistes küsimustes. Teoloogilistes küsimustes on viimastel aastatel töötatud välja uusi lähenemisviise ja vaatenurki erinevates kahepoolsetes dialoogides ülemaailmsel, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, mis on EBF ja EKOE edasise lähenemise seisukohalt paljulubav. Viisteist delegaati olid ühel meelel, et soovitavad oma vastavatele organitele, et nüüd, kakskümmend aastat hiljem, tuleks jäktata ka õpetusdialoogi EKOE ja EBF-i vahel. Senist koostööd tuleb igal juhul jätkata.

SAMAL TEEMAL