Menu Close

Sisseastumisdokumentide lisavastuvõtt rakenduskõrgharidus- ja magistriõppesse

EELK Usuteaduse Instituudi Usuteaduskond  kutsub õppima rakenduskõrgharidus- või magistriõppesse:

1. usuteaduse õppekaval rakenduskõrgharidusõppes (õppeaeg 3 a, 180 EAP, lõpetaja saab humanitaateaduste bakalaureuse kraadi):

  • luterliku teoloogia erialal
  • hingehoiu erialal
  • õigeusu teoloogia erialal

Kui sul on vähemalt keskharidus ja sa tunned, et sooviksid asuda kõrgharidus omandama, siis see on sobiv õpe, millest alustada. Rakenduskõrgharidusõppes omandad alushariduse kristliku teoloogia ehk usuteaduse põhidistsipliinides ja vastavalt oma valikule spetsialiseerud, kas luterlikule teoloogiale, õigeusu teoloogiale või hingehoiule.  See haridus loob eeldused töötamiseks usuteaduse alaseid teadmisi eeldavatel ametikohtadel Eesti Evangeelses Luterlikus Kiriku (EELK), teistes kirikutes ning muudes ühiskondlikes ametites (luterlik teoloogia ja õigeusu teoloogia erialad) või omandada erialased teadmised ning oskused töötamaks hingehoidjana haiglates, hooldeasutustes, kriisikeskustes ja mujal (hingehoiu eriala). See haridus annab ka  võimaluse asuda edasi õppima magistriastmes ja on diakonikoolituse eeldushariduseks.

Sisseastumisdokumentide lisavastuvõtt toimub 18.-30. augustini 2023!

 

2. usuteaduse õppekaval magistriõppes (õppeaeg 2 a, 120 EAP, lõpetaja saab usuteaduse magistrikraadi/usuteaduse magistrikraadi diakoonia ja hingehoiu erialal):

  • usuteaduse erialal
  • diakoonia ja hingehoiu erialal

Kui sul on kõrgharidus usuteaduses või kõrgharidus ja vähemalt 60 ainepunkti läbitud teoloogia õpinguid ning vähemalt aastane töökogemus antud õppekavale vastaval erialal, siis sul on võimalik süvendada oma usuteaduse või diakoonia ja hingehoiu alaseid teadmisi magistriõppes. Magistriõppes omandad spetsialistihariduse, kas kristliku teoloogia või diakoonia ja hingehoiu erialal. 

Usuteaduse eriala eesmärk on omandada spetsialistiteadmised teoloogia põhidistsipliinides ning on eeldus töötamaks vastavat ettevalmistust eeldatavatel ametikohtadel (nt EELK-s preestri/õpetaja amet).

Diakoonia ja hingehoiu eriala eesmärk on kutse-, eri- ja ametialase ettevalmistuse omandamine kirikliku ühiskonnatöö ning hingehoiutöö erinevates valdkondades (nt haigla hingehoidja või kaplani amet). See haridus annab võimaluse õpingute jätkamiseks doktoriõppes ja on preestrikoolitusele eeldusharidus.

Sisseastumisdokumentide lisavastuvõtt toimub 18.-30. augustini 2023!

 

3. kristliku kultuuriloo õppekaval magistriõppes (õppeaeg 2 a, 120 EAP, lõpetaja saab usuteaduse magistrikraadi kristliku kultuuriloo erialal). Kui sul on kõrgharidus ja vähemalt aastane töökogemus kristluse ja religiooniloo põhialuseid ja/või kristlusel põhineva kultuuri tundmist eeldaval erialal (nt kool, muusika ja kujutava kunsti ala, näitekunst, ministeeriumid) ja soovid enda teadmisi kristliku kultuuriloo alal täiendada, siis kristliku kultuuriloo magistriõpe on selleks sobiv.

Õppetöö käigus omandada laiapõhjalise ülevaate Euroopa kristlikust kultuurist ja selle kujunemisest. Sa õpid mõistma ja analüüsima kristluse rolli Euroopa identiteedi kujunemisel ning nii kristlike kui teiste religioossete arusaamade mõju õhtumaisele aja- ja mõtteloole.

Selle haridusega omandad oskused ning valmiduse töötada religiooni ja kristliku kultuuri alast kompetentsi eeldaval või selle rakendamist võimaldaval töökohal. See haridus annab ka võimaluse jätkata õpinguid doktoriõppes.

 Sisseastumisdokumentide vastuvõtt toimub 18.-30. augustini 2023!

SAMAL TEEMAL