Menu Close

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uurimisprotsess „Kristlik kõnelemine Jumalast“ jõuab lõpule

Uurimisprotsessi koordineerib ja toimetustöörühma juhib prof. dr. Thomas-Andreas Põder, EKOE uurimistöö (teoloogia ja oikumeenilise dialoogi) sekretär.

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) täiskogu Baselis, mis toimus 2018. sügisel, otsustas käivitada teoloogilise reflektsiooniprotsessi „Kristlik kõnelemine Jumalast“. Ühine teoloogiline töö, ühine õppimine ja õpetamine, ühised teoloogilised uurimisprotsessid ja õpetuskõnelused on üks kirikuosaduse teostamise viisidest, mille kaudu kogetakse ning edendatakse Jeesuse Kristuse kiriku ühtsust.

EKOE nõukogu andis 2019 alguses mandaadi uurimisrühmale, mis töötas 2021 hilissügiseks välja uurimusdokumendi mustandi. 2022 alguses diskuteeris EKOE nõukogu valminud teksti põhjalikult ning palus mõnedes aspektides arendada teksti edasi. 2022 juunis saadeti EKOE nõukogu presiidumi heakskiidul uurimisdokumendi mustand kirikuosaduse liikmeskirikutele tutvumiseks. Ühtlasi edastati kirikutele kutse delegeerida oma esindaja 2022 detsembris Viini lähistel Bad Vöslaus toimuvale konsultatsioonile „Kristlik kõnelemine Jumalast“.

Bad Vöslau konsultatsioonil aurtasid EKOE liikmeskirkute delegaadid uurimisdokumendi mustandit väga intensiivselt. Järgides EKOE tööviise, edastas Bad Vöslau konsultatsioon EKOE nõukogule soovituse uurimisdokumendi redaktsioonitoimkonna koosseisu osas, mis hõlmas ka uurimisprotsessi algatusrühma liikmeid.

Uurimisprotsessi toimetustöörühma alustas kirikuosaduse nõukogu mandaadiga tööd 2023 jaanuaris. Toimetusrühm kohtus korduvalt interneti vahendusel ning 8.–10.09.2023 Viinis toimunud kohtumisel viidi töö uurimusdokumendi ingliskeelse teksti kallal lõpule.

Järgmise sammuna tõlgitakse ligi 70 lehekülge hõlmav dokument ka saksa keelde ja esitatakse kahes keeles EKOE nõukogule, kes otsustab selle edastamise üle 2024. sügisel Sibius toimuvale EKOE täiskogule. 2018 Baseli täiskogul käivitatud teoloogilise uurimistöö protsess “Kristlik kõnelemine Jumalast” jõuab lõpule EKOE täiskogul tehtava otsusega teksti üle. Seejärel jätkub teksti retseptsiooniprotsess kirikuosaduse liikmeskirikutes.

Uurimusdokument tahab toetada ja edendada Jumalast kõnelemist Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas liikmeskirikutes.

SAMAL TEEMAL