Menu Close

Usuteaduste Instituut

Hingehoidja baaskoolitus

Hingehoidja baaskoolitus Koolituse eesmärk on võimaldada hingehoiutööks vajalike pädevuste omandamist ning toetada aitavates ametites töötavate inimeste professionaalset arengut. Hingehoidja baaskoolitus arvestab hingehoidja ja kaplani kutsestandardi…