Menu Close

Professor Jaan Lahe veedab semestri Inglismaal Cambridge´i ülikooli usuteaduskonna külalisteadurina

1.septembrist kuni 15. detsembrini 2023 on usundiloo professoril Jaan Lahel vaba semester, mille ta veedab Inglismaal Cambridge´i ülikooli usuteaduskonna külalisteadurina. Ta valmistab ette uurimisprojekti “Gnostilise õpetuse ühtsus ja mitmekesisus”, mille käigus luuakse kaks gnostilist õpetust käsitlevat elektroonilist andmebaasi, mis hõlmavad kogu gnostitsismiga seotud antiikset tekstikorpust. Kuna tegemist on töömahuka ja spetsiifilisi oskusi eeldava (tekstid on erinevates keeltes (kreeka, ladina, kopti, aramea)) projektiga, osaleb selles suurem rühm erinevate valdkondade teadlasi. Projekti loodetud tulemuseks on grupimonograafia kirjutamine, mille eesmärk on pakkuda gnostilisest õpetusest uus, põhjalikul tekstuaalsel materjalil põhinev vaatenurk.

Professor Jaan Lahe on uurinud gnostitsismi õpinguteajast alates. Ta on avaldanud sel teemal rahvusvahelise monograafia Brilli kirjastuses ning kirjutanud selle kohta arvukalt artikleid inglise, saksa ja eesti keeles. Jaan Lahe on olnud tihedalt seotud Koptikeelsete Gnostiliste Kirjutiste Uurimisrühmaga Berliini Humboldti Ülikoolis. Tema doktoritöö juhendaja, professor Kurt Rudolph, oli üks maailma tuntumaid gnostitsismi uurijaid. Kurt Rudolph on annetanud ühe osa oma teaduslikust raamatukogust Tallinna Ülikoolile ja Usuteaduse Instituudile.

EELK UI

SAMAL TEEMAL