Menu Close

Täienduskoolitus  „Informatsiooni-eetika kristlikust perspektiivist“ 19.03.2022

Koolitusel vaadeldakse  arvutite ja informatsiooniga seotud teemasid ja probleeme eetika perspektiivist. Taolise ülevaate saamiseks kasutatakse praktilise filosoofia tööriistu nagu binoklit.

Koolituse viib läbi mag Jaanus Noormägi.

Koolitus koosneb neljast teemast:

  1. teema: Vabaduse võimalused – Eesti ja eetika, inimene ja arvuti.
  2. teema: Inimväärikus – privaatne ja avalik, elektrooniline jälgimine.
  3. teema: Vahendid – tehisintellekt ja küberturvalisus.
  4. teema: Elu mõte – sõnavabadus ja tsensuur, intellektuaalne omand ja autorikaitse.

Koolitus toimub 19. märtsil 2022 kell 9.15-12.00 ning 13.15-16.00, Pühavaimu 6, Tallinn

Koolituse osalustasu on 25 eurot.

Üliõpilastel on võimalus saada 1 EAP valikainena, sellisel juhul tuleb lisaks loengutele kirjutada ka essee.

Palume registreeruda hiljemalt 15. märtsiks!

SAMAL TEEMAL