Menu Close

2022/2023. õa õppemaksu määrad

EELK Konsistoorium kinnitas 13. juuni 2022 otsusega nr 82 EELK Usuteaduse Instituudi 2022/2023. õppeaasta õppemaksu määrad:

USUTEADUSKOND:

1.1. usuteaduse magistri- ja rakenduskõrgharidusõpe 2022/2023. õa õppemaksumäärad:

1) enne 2017/18. õa sisseastunud – õppemaks on 1060,50 eurot semestris (2121 eurot õppeaastas), kusjuures EELK ja EAÕK liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse esitamisel esimesel õppesemestril 25% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 25% kui õppekava täitmine eelneval semestril on 75% või suurem – soodustusega õppemaks 795,28 eurot semestris (1590,56 eurot õppeaastas).

2) 2017/18. õa kuni 2019/20. õa sisseastunud – õppemaks on 1121,40 eurot semestris (2242,80 eurot õppeaastas), kusjuures EELK ja EAÕK liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse esitamisel esimesel õppesemestril 25% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 25% kui õppekava täitmine eelneval semestril on 75% või suurem – soodustusega õppemaks 841,05 eurot semestris (1682,10 eurot õppeaastas).

3) alates 2020/21. õa sisseastunud, v.a 2021. aasta kevadel sisseastunud – õppemaks on 1223,25 eurot semestris (2446,50 eurot õppeaastas), EELK ja EAÕK liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse esitamisel esimesel õppesemestril 25% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 25% kui õppekava täitmine eelneval semestril on 75% või suurem – soodustusega õppemaks 917,34 eurot semestris (1834,68 eurot õppeaastas).

4) 2021. aasta aprillis erakorralise vastuvõtu alusel usuteaduse magistriõppe diakoonia ja hingehoiu erialale sisseastunud – õppemaks on 1110 eurot semestris (2220 eurot õppeaastas). Õppemaksu määr kehtib 2 õppeaastat.

1.2. Kristliku kultuuriloo magistriõpe õppemaksumäärad:

1) enne 2019/20. õa sisseastunud – õppemaks on 1121,40 eurot semestris (2242,80 eurot õppeaastas)

2) alates 2020/21. õa sisseastujad – õppemaks on 1223,25 eurot semestris (2446,50 eurot õppeaastas).

1.3. Usuteaduskonnas ainepunktide alusel õppeaineid võtvate isikute õppemaksumäärad:

37,80 eurot/ainepunkt (EAP). Kui eksternõppur võtab 60 EAP mahus teoloogia aineid, et astuda magistriõppesse, siis: EELK ja EAÕK liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse esitamisel esimesel õppesemestril 25% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 25% kui eksternõppur on õppeteenuse lepingus eelnevaks semestriks kokkulepitud õppemahust täitnud 100% – soodustusega õppemaks 28,35 eurot/ainepunkt (EAP).

PASTORAALSEMINAR

2. Diakonikoolituse 2022/23. õa õppemaksumäärad ja õppemaksu tasumise kord:

1) diakoniameti kandidaadi õppemaks sessiooni kohta on 90 eurot
2) koolituse kulud kannab kogudus või institutsioon, kes on vastava isiku koolitusele saatnud, juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti (alus: Diakoniameti taotlejate haridus- ja kutsenõuete ning eksamineerimise kord p. 2.12).

KIRIKUMUUSIKA OSAKOND

Kirikumuusika kursuste 2022/23. õa õppemaksumäärad:

1) kirikumuusika D- ja C-kursus – õppemaks on 1400 eurot õppeaasta kohta, EELK liikmetele 600 eurot õppeaasta kohta
2) kirikumuusika eelkursus – õppemaks on 850 eurot õppeaasta kohta, EELK liikmetele 350 eurot õppeaasta kohta
3) kirikumuusika individuaaltunnid – õppemaks on 20 eurot akadeemilise tunni (45 min) kohta.

EELK UI

SAMAL TEEMAL