Menu Close

Vastuvõtt kirikumuusika kursustele

Soovid õppida kirikumuusikat?

Kirikumuusika kursused on suurepärane võimalus õppida ja täiendada oma teadmisi oreli- ja klaverimängus, koorijuhtimises, muusikateoreetilistes ja teoloogilistes ainetes.

Pakume õppimisvõimalust kolme erineva koolituskava järgi: eelkursus, C-kursus ja D-kursus.

Kirikumuusika eekursusel on 1 aasta jooksul võimalik ennast täiendada enne D-kursusele astumist. Eelkursusel õpetatakse järgmisi õppeaineid: orel, klaver, hääleseade, solfedžo ja koor.

Kirikumuusika D-kursuse õppemaht/aeg 63 EAP(ainepunkti)/2 aastat.
Kursuse läbimiseks tuleb õppida instrumentaalaineid (15 EAP), kantoraalseid ained (9 EAP), muusikateoreetilisi aineid (8 EAP), muusikateaduslikke aineid (9 EAP), usuteaduse aineid (13 EAP), pedagoogilisi aineid (6 EAP) ja ja läbida liturgilise orelimängu ja koorijuhtimise praktika (3 EAP). Kursuse lõpetamise järel on võimalik taotleda kirikumuusiku D-kutsekategooriat ja/või jätkata õpinguid C-kursusel.

Kirikumuusika C-kursus on jätkukursus kirikumuusia D-kursusele. Õppemaht/aeg on 62 EAP(ainepunkti)/2 aastat. Kursuse läbimiseks tuleb õppida instrumentaalaineid (19 EAP), kantoraalseid ained (6 EAP), muusikateoreetilisi aineid (12 EAP), muusikateaduslikke aineid (9 EAP), usuteaduse aineid (4 EAP), pedagoogilisi aineid (3 EAP), läbida liturgilise orelimängu
ja koorijuhtimise praktika (3 EAP) ning kirjutada lõputöö (6 EAP). Kursuse lõpetamise järel on võimalik taotleda
kirikumuusiku C-kutsekategooriat.

Õppe alustamise tingimuseks on keskharidus ja muusikaline eelharidus. Õpe on tasuline.

Sisseastumisdokumente kirikumuusika kursustele võtame vastu 16. – 23. augustini 2021.

Lisainfot kirikumuusika kursustel õppimise ja sisseastumise kohta leiad siit:

https://www.eelkui.ee/sisseastujale/kirikumuusika-ope/

 

 

SAMAL TEEMAL