Menu Close

Vastuvõtt usuteaduse rakenduskõrgharidus- ja magistriõppesse

Soovid õppida usuteadust?

Soovid süsteemseid ja mõtestatud teadmisi kirikust, teoloogiast ja usust?

Tunned, et tahaksid teenida oma koguduses mõnes töövaldkonnas, kuid teadmisi jääb väheks?

Soovid teisi aidata ja huvitud hingehoiust?

Kui jah, siis on sinu parim valik usuteaduse rakenduskõrgharidusõpe.

Sisseastumisel on võimalik valida üks eriala, millel süvendatult teadmisi omandada:

  • luterlik teoloogia – parim valik, kui soovid rakendada oma teadmisi ja oskusi EELK erinevates töövaldkondades või huvitud luterlikust teoloogiast.
  • hingehoid – parim valik, kui vajad alusteadmisi hingehoiust, et saaksid tulevikus teenida hingehoidjana kogudustes, haiglates, hoolekandeasutustes.

Õppe eesmärk:
Õppija omandab alusteadmised ja -oskused usuteaduse erinevates valdkondades nagu Piibli tundmine ning uurimine, kreeka ja heebrea keel, kristluse ja kiriku ajalugu, kristliku usu põhitõed, filosoofia, eetika, võrdlev usuteadus, jutlustamine, jumalateenistuse ülesehitus, hingehoid, nõustamine, koguduse töö korraldamine jm.

Õppe alustamise tingimuseks on keskharidus.

 

Soovid tulevikus saada vaimulikuks?

Soovid süveneda luterlikku usuteadusesse?

Tunned, et diakoonia- ja hingehoiutöö on sinu kutsumuseks?

Tahaksid saada põhjaliku ettevalmistuse, et töötada hingehoidjana haiglates, kriisikeskustes, hooldeasutustes, kogudustes?

Kui jah, siis on sinu parim valik usuteaduse magistriõpe.

Sisseastumisel on võimalik valida üks eriala, millel süvendatult teadmisi omandada:

  • usuteadus – parim valik, kui oled võtnud sihiks vajalike erialaste teadmiste ja oskuste omandamise, mis võimal-
    dab peale lõppväljaõpet töötada preestrina või kaplanina ja jätkata teadustegevust või edasist õpet teoloogia erialal.
  • diakoonia ja hingehoid – parim valik, kui soovid omandada süvendatud ettevalmistuse hingehoidja tööks ning süsteemsed teadmised, et teenida kiriklikus ühiskonna- ning hingehoiutöös.

Õppe eesmärk:
Õppija omandab süvendatud oskused ja teadmised usuteaduse erinevates valdkondades – Piibli tundmine ning uurimine, kristluse ja kiriku ajalugu, süstemaatiline, võrdlev ning praktiline usuteadus.

Õppe alustamise tingimuseks on:

  • usuteaduse erialal kõrgharidus usuteaduses,
  • diakoonia ja hingehoiu suunal kõrgharidus ja vähemalt 60 EAP mahus sooritatud teoloogia aineid.

 

Usuteaduse rakenduskõrgharidusõpe toimub riiklikult tunnustatud õppekava Usuteadus (Eesti Hariduseinfosüsteemis reg nr 111134) alusel. Õppeaeg/maht on 180 EAP (ainepunkti)/3 aastat. Lõpetaja saab humanitaarteaduse bakalaureusekraadi.

Usuteaduse magistriõpe toimub riiklikult tunnustatud õppekava Usuteadus (Eesti Hariduseinfosüsteemis reg nr 111135) alusel. Õppeaeg/maht on 120 EAP (ainepunkti)/2 aastat. Lõpetaja saab usuteaduse magistrikraadi.

Õpe on tasuline.

 

Sisseastumisdokumente võtame vastu 2. – 15. augustini 2021. NB! Sisseastumisdokumentide lisavastuvõtt toimub 16. – 29. augustini 2021!

 

Lisainfot õppimise ja sisseastumise kohta leiad siit:

https://www.eelkui.ee/sisseastujale/usuteaduse-korgharidusope/

https://www.eelkui.ee/sisseastujale/usuteaduse-magistriope/

SAMAL TEEMAL