Menu Close

Ameeriklased koolitasid UI-s vaimulikke

Pilt Ovelt Am

25. ja 26. augustil 2014 toimus UI-s meie vaimulikele suunatud koolitus, mida viisid läbi pastor Bob Nordwall ja Batty Ivey Ameerika luterlikus kirikust.

Kahe koolituspäeva jooksul kirjeldati vaimuliku teenimise mõningaid aspekte, tuginedes piibellikele eeskujudele ja mudelitele. Kohaletulnud vaimulikele avanes hea võimalus kõnelda oma töö raskuspunktidest ning neid analüüsida ja mõtestada kogenud vaimuliku juhendajate kaasabil. Osavõtnuid puudutas sügavalt nende eest tehtud isiklik palve ning usalduslikus õhkkonnas vastuvõetud julgustus vaimulikuks teenimiseks. Vaimulikke, aga ka nende abikaasadele mõeldud seminarile on oodata jätku aasta pärast.

EELK UI

 

 

SAMAL TEEMAL