Menu Close

UI õppekavad sai esmase hinnangu

UI silt2014

UI-s toimus märtsis Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kordushindamine. Kuidas läks?

Tulemus oli meie jaoks nii hea, et ega me ei suuda seda veel tänagi päriselt uskuda. EKKA ekspertkomisjoni hinnangul vastasid kõik õppekavad riiklikult esitatud nõuetele ning sellisena läheb hindamiskomisjoni otsus ka EKKA nõukogu ette. Lõplikult vormistatud otsus peaks aga meieni jõudma maikuu keskel.

Mis viis sellise positiivse tulemuseni?

Eelkõige Jumala arm ja halastus meie koolile ja kirikule. Oleme Jumalale väga tänulikud. Siia lisandub veel UI-s läbi aastakümnete tehtud väga hea töö ning meie praeguste töötajate üksmeel, eesmärgitaju ja pingutused. Väga suur tähendus on olnud kirikuvalituse mõistval toetusel.

Mis võiks selle tähendus olla UI-le ja kirikule?

UI-le võiks see tähendada eelkõige rahulikumat tööperioodi, aga samas võimalusi uuteks arenguteks. Õppijate kindlustunne ja arv võiksid kasvada. Kirikuna aga on meil põhjust oodata lähiaastatel märkimisväärses arvus heatasemelist lisa oma senistele töötegijatele.

Milliseid kavasid hinnati ja millised oli hindamiskriteeriumid?

Hinnati kolme peamist kava usuteaduse õppekavade grupis – rakenduskõrgharidusõpe ning magistri tasandil teoloogia ja kristliku kultuuriloo õppekavasid.

Kriteeriumeid oli palju. Kolm peamist – õppe läbiviimise kvaliteet, õppe läbiviimiseks vajalikud ressursid ja õppe läbiviimise jätkusuutlikkus. Lisandus veel rida alakriteeriume, nagu nt õppekavaarendus, õpikeskkond, õppeasutuse rahalised vahendid jne.

Kes kuulusid hindamiskomisjoni?

Hindamiskomisjon oli vaieldamatult professionaalne ning nad olid ennast väga hästi kurssi viinud meie majas toimuvaga. Komisjoni esimeheks oli Tallinna Ülikooli professor Mati Heidmets ning liikmeteks Einike Pilli (TÜ), Sander Sirel (TÜ), Jane Kreek (EMTA) ja Liina Siib (EKKA).

Ajaleht Eesti Kirik küsimustele vastas UI rektor Ove Sander

SAMAL TEEMAL