Menu Close

Toimus kohtumisõhtu dr Tarmo Toomiga

Instituudis toimus vestlusõhtu filosoofiadoktor Tarmo Toomiga

20. aprillil kl 19 toimus EELK Usuteaduse Instituudis vestlusõhtu filosoofiadoktor Tarmo Toomiga, kes rääkis meile Augustinusest.

Tarmo Toom on Eesti teoloog, kes ôpetas pea kümme aastat patristikat Ameerika katoliku ülikoolis, Washington DC-s ja teist sama palju Georgetowni ülikoolis. Ta on avaldanud palju teadusartikleid ja raamatuid varakristlusest (vt. academia.edu/Tarmo Toom). Viimased neist on Cambridge Companion to Augustine’s Confessions (Cambridge, 2020) ja Varakristlik teoloogia (Tartu, 2022). Samuti on ta kuueköitelise Brill Encyclopedia of Early Christianity kaastoimetaja. Alates möödunud aasta sügisest viib ta Tartu Ülikooli egiidi all läbi ETA projekti, mille pealkirjaks on “Patristilised piibli ja piibli tõlgendamise sissejuhatused.” Lisaks patristilisele hermeneutikale on ta peamised uurimisvaldkonnad Augustinus, klassikaline triniteediõpetus ja usutunnistuste ajalugu.

Loeng algas sissejuhatusega patristika mõistesse, selle tekkimisele varajases ajaloos ja hilisematele arutlustele patristika distsipliiin mahu, ülesannete ja sisu kohta. Seejärel keskendus lektor arutlusele teksti mõistmise üle. Kuidas suhestuvad omavahel teksti sõnumi mõistmise osas teksti enda intentsioon ja autori intentsioon? Vanade tekstide puhul ei ole kunagi võimalik küsida autorilt tema kavandatud sõnumi kohta, mida ta soovis edastada. Tekst taas on muutumatu ja ka tekst niisugusena ei ole dialoogi partner selle sõna põhilises tähenduses.

Instituudi Uue Testamendi professor doktor Randar Tasmuthi arvates said kuulajad juhatava ülevaate patristika ainest ja see sünnitab huvi varajaste sajandite teoloogilise mõtte kujunemise vastu. Samuti said üliõpilased osaleda arutluses hermeneutika ühe valdkonna üle, mis on teoloogidele oluline: see on muistsete tekstide mõtte ja neid kirjutanud autorite mõtte vahekorra üle mõtisklemine. Küsimus on metoodiliselt keeruline, sest tekst kui niisugune on samasugune kõikidele lugejatele, autorid aga ei ole küsitletavad. Autorite ja nende kavatsuste kohta on parimal juhul kasutatavad üksnes kaudsed isiklikud ja ajastulised teabekillud.

Professor Tasmuth lisas: „õhtu oli minule kui moderaatorile huvitav. Sain algatada loengu lõpul esmalt mõttevahetuse professor Toomiga hermeneutika küsimuste üle. Patristika on teemavaldkond, mis järgneb ajaliselt Uue Testamendi kirjutiste sündimise ajale ja kattub Uue Testamendi kirjutiste kasutamise ajaga ning neile autoriteedi omistamisega“. Professor Tasmuthile jäi kohtumisõhtust meelde ka elav õhkkond instituudi praeguste üliõpilastega ja vilistlastega!“

Liina Kilemit

EELK UI dekaan

SAMAL TEEMAL