Menu Close

Professor Tasmuth pidas ettekande Riias

EELK Usuteaduse Instituudi piibliteaduste professor Randar Tasmuth kõneles Lätis toimunud rahvusvahelisel oikumeenilisel “Vaimu ökoloogia” konverentsil. Tema ettekande pealkiri oli “Creation and Cosmos for Christian Thinking: Attitude Matters”.

Riia Kõrgema Religiooniteaduste Instituudi ning Lutheri Akadeemia koostöös toimus 13. mail 2023 konverents, kus otsiti seoseid küsimustele, missuguses vahekorras võiksid olla Vaim ja meile kingitud looduslik keskkond. Pooled ettekannete pidajad olid Lätist ning pooled välismaalt – üks külaline igast riigist: Ukrainast, Leedust, Rootsist ja Eestist.

Huvitavamad teemad olid Euroopa tsivilisatsiooni kriisist kui Vaimu ja ökoloogia riknenud suhte probleemist (Guntis Kalme), Loodust kui kingitusest, jutlusest ja taevatrepist (Tornbjörn Johansson), integraalsest ökoloogiast ja uuest loodust (Modris Lacis).

Professor R. Tasmuthi ettekanne keskendus niisuguste heebrea verbide kasutamise näidetele nagu näiteks šamar ja nahag, mis seonduvad Eedeni aia, karja, ligimese ja üldse laiemalt inimeste hoidmisele ja samas Jumala sõna meeles pidamisele ja sellest juhindumisele. Teisena vaadeldi heebrea kujundi “taevas ja maa” ning kreeka mõiste cosmos seoseid. Kõikide nende aspektide koosvaatluse tulemusel on keskse tähtsuga inimeste terviklik hoiakute süsteem. Selles süsteemis on omakorda keskse mõjuga meelemuutus metanoia ja kristlik kohusetunne. See võiks olla tunnuslik kogudusele kui uue loomise kogukonnale.

 

SAMAL TEEMAL