Menu Close

Toetusfondi esimesed stipendiumid jagatud

E Saag v2

Oleme rõõmsad, et värskelt rajatud EELK UI Evald Saagi nimeline toetusfond on saanud anda välja esimesed õppestipendiumid.

Fondi laekunud võimaluste piires otsustati anda konkursi alusel välja kolm stipendiumi a’ 500 eurot.

Laekus 9 taotlust ning fondi nõukogu lähtus fondi statuudis fikseeritud kriteeriumidest ning teistest taotlejate poolt esitatud andmetest.

Jagati välja kõik kolm stipendiumi järgneval viisil: J. Pulk (magistriõpe, usuteadus) 500 eurot. J. Vainu ja E. Roditšenko (magistriõpe, kristlik kultuurilugu) vahel jagati teine stipendium a’ 250 eurot ning K. Viirese ja A. Kajandi (rakenduskõrgharidus, usuteadus) vahel kolmas stipendium a’ 250 eurot.

Fondi nõukogu tänab kõiki fondi annetanud häid inimesi ning soovib esimestele stipendiumide saajatele edu õppimises ja elus. Fond on tänulik toetuste eest SEB panka arvele EE851010220224656220. Arve saaja: EELK Konsistoorium, selgitus: EELK UI E. Saagi nimeline toetusfond. SWIFT (BIC) EEUHEE2X.

Randar Tasmuth
dekaan

 

SAMAL TEEMAL