Menu Close

Toetusfondi esimesed stipendiumid kevadsemestriks

Toetusfond 16.10.2013

Kolmapäeval, 16. oktoobril otsustas  UI toetusfondi nõukogu  teha EELK Konsistooriumile ettepanek nimetada fond edaspidi EELK Usuteaduse Instiuudi Evald Saagi nimeliseks  Toetusfondiks.

Koosolekut juhatas fondi nõukogu esimees Ove Sander. Osalesid liikmed: Ilmo Au, Jüri Ehasalu, Siimon Haamer, Randar Tasmuth ja Urmas Viilma. Juriidilist nõu andis Erik Salumäe, protokollis Mariann Münter.

Fond on ellu kutsutud toetamaks võimaluste piires majanduslikesse raskustesse sattunud hea õppeedukusega õppureid. Uurimistööde stripendiume saavad taotleda ka õppejõud.

Stipendiumit saab hakata taotlema alates esimese õppeaasta kevadsemestrist.  Selle õppeaasta kevadsemestri taotlused tuleb esitada hiljemalt 1. veebruariks 2014. Otsuse stipendiumi määramise kohta teeb toetusfondi nõukogu hiljemalt 15. veebruariks.

Stipendiumi taotlusvorm ja  toetusfondi statuut on ettevalmistamisel ja avaldatakse esimesel võimalusel. Küll aga on SEB pangas avatud UI toetusfondi konto 10220224656220.

SAMAL TEEMAL