Menu Close

Konsistooriumis oli edukas diakoniaameti eksam

Diakonikandidaadid 2013

Teisipäeval, 15. oktoobril sooritasid EELK Konsistooriumi ees diakoniameti eksami usuteaduse instituudi pastoraalseminari  diakonikoolituse läbinud Andi Angel, Meelis Malk ja Jaanus Torrim.

Diakoniameti eksami sooritamine on eelduseks diakoniordinatsiooni taotlemisel.

Fotol  esireas  vasakult: peapiiskop Andres Põder, diakonikandidaadid Andi Angel, Jaanus Torrim ja Meelis Malk, pastoraalseminar juhataja piiskop Einar Soone ja pastoraalseminari juhataja assistent Liina Sander. Tagareas vasakult:  assessorid Mati Maanas, Joel Luhamets ja Tiit Salumäe ning kantsler Urmas Viilma.

 

SAMAL TEEMAL