Menu Close

Süstemaatilise teoloogia õppetooli juhataja professor Põder osales suurel semiootika konverentsil Roomas

Professor Thomas-Andreas Põder osales kutsutud ettekandega 24.-27. mail Roomas Püha Antoniuse Paavstlikus Ülikoolis toimunud suurel teaduskonverentsil –  23. Rahvusvahelisel Õigussemiootika Ümarlaual. Selle üldteemaks oli “Globaalne semiootika ja igapäevased õigusnõuded. Seaduse kultuuridevaheline rakendamine, religioonidevaheline dialoog ja tõlkimiseetika”.  Mitmed töötoad olid pühendatud religioonisemiootikale ning teoloogia ja (õigus)semiootika dialoogile. Professor Põder oli kutsutud osalema töötoas “Mitmetähenduslikkuse juhtimine, moraalne eksperimentalism, kultuurisemiootika. Kriitilised vaatepunktid religioosse-sekulaarseks-tõlkimise ideele”.

Lisaks esinemistele oli meie süstemaatilise teoloogia professoril Roomas mitu olulist kohtumist, mille käigus arutati muuhulgas ka Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas ja Katoliku Kiriku dialoogiga seonduvat. Dialoogi ülejärgmine kohtumine soovitakse aprillis 2024 pidada Tallinnas. Kooskõlastusprotsess on veel käimas, kuid professor Põderi lootus on, et kõrgetasemeline dialoogikomisjon kohtuks EELK Usuteaduse Instituudis.

Pikemalt saab professor Põderi ettekande ja kohtumiste kohta lugeda süstemaatilise teoloogia õppetooli alamleheküljelt:   https://www.eelkui.ee/st-uudised/sustemaatilise-teoloogia-oppetooli-juhataja-osales-suurel-semiootika-konverentsil-roomas-ja-kohtus-mitteametliku-visiidi-kaigus-katoliku-kiriku-oikumeenia-keskuse-esindajatega/

 

Liina Kilemit

EELK UI dekaan

SAMAL TEEMAL