Menu Close

Pastoraalseminar kohtub oma vilistlastega

pastoraalseminari vilistlased 11.12.13

Kolmapäeval, 11. detsembril  oli  EELK Usuteaduse Instituudi  pastoraalseminar kutsunud instituuti kohtumisele kolme esimese kursuse vilistlased.

Alates 1996. aastast on seminari lõpetanud 18 rühma ja veel eraldi kaheaastane kursus akadeemilisele suunale pühendatutele ehk kokku on lõpetanuid 119.  Sel õppeaastal on kavas kohtuda  kõigi vilistlastega.

Pastoraalseminari juhataja piiskop Einar Soone, kuidas esimene  kohtumine läks, kas kerkis huvitavaid mõtteid ja arvamusi?

„Osalejad  jagasid oma töö- ja teenimiskogemusi ning andsid tagasisidet pastoraalseminaris õpitust. Sellest, mis on praktilisel koguduseteenimisel osutunud vajalikuks ja millistele teemadele oleks vaja seminari ajal rohkem tähelepanu osutada. Üldiselt hinnati seminaris õpitut väga vajalikuks praktilise teenimise õnnestumisel. Samas  aga tunnistati, et üheaastane kursus ei võimalda kõiki ettetulevaid kaasusi läbi arutada ja seetõttu on oluline täiendõppe korraldamine nendele, kes juba teenivad koguduses või mõnes muus kiriklikus süsteemis.

Huvi kogunemise vastu oli vastastikune. Vilistlased said omavahel mõtteid vahetada ja pastoraalseminari tulevase õppekorralduse jaoks anti mitmeid häid ettepanekuid.

Teiseks arutelu teemaks oli samuti praktikast lähtuvalt küsimus, et kuidas võiks olla korraldatud vaimulike juhendamine ja mentorite võimalik toetus pärast pastoraalseminari lõppemist. Selles osas vajab pastoraalseminar ja EELK tervikuna vaimulike teenimise toetamiseks sisulisi ettepanekuid täiendõppe teemade ja korraldamise kujundamiseks. Loodame ka teistelt rühmadelt saada häid mõtteid ja konkreetseid ettepanekuid.

Rühmatöödes viis  Naatan Haamer  läbi näidisõppe supervisioonist ja Urmas Nagel rääkis vaimulikest harjutustest oma isiku ja spiritualiteedi paremaks tundmaõppimiseks ja enesevaatluseks. Nendesse teemadesse süvenemiseks oleks vaja rohkem aega, kui seda mõned tunnid võimaldasid.

Ootame huviga järgmist kohtumist, mis minu hinnangul on heaks võimaluseks endistele seminaristidele omavaheliseks suhtlemiseks ja kindlasti õppeajast tagasisideme saamisel paremaks uue õppeprotsessi kujundamiseks järgmistele seminari rühmadele.

Vilistlaste kogunemine oli esmakordne ja täieliku ülevaate saame anda alles kevadel, kui kõik rühmad on koos käinud. Rühmad on erineva suurusega ja kindlasti on erinevusi ka aastate kaupa.“

Foto: Mõttevahetus pastoraalseminari ümmarguse laua taga. F: Ove Sander.

SAMAL TEEMAL